DẤU HIỆU SINH TỒN THỨ NĂM

Chia sẻ: truongthiuyen1

Việc coi đau là dấu hiệu sinh tồn thứ năm trong thời gian gần đây có ý nghĩa gì? Trả lời: Huyết áp, Mạch, Hô hấp và nhiệt độ đã được định nghĩa là những dấu hiệu sinh tồn cơ bản từ hàng thế kỷ nay. Những dấu hiệu sinh tồn cơ bản là bằng chứng rất quan trọng để Bác sỹ chẩn đoán và điều trị bệnh và nó còn cung cấp những thông tin cơ bản cho Bác sĩ xác định người ta có bị bệnh hay không. Hiện nay đau cũng được nhìn nhận là dấu...

Nội dung Text: DẤU HIỆU SINH TỒN THỨ NĂM

DẤU HIỆU SINH TỒN THỨ NĂM


Câu hỏi: : Việc coi đau là dấu hiệu sinh tồn thứ năm trong thời gian gần đây có ý

nghĩa gì?

Trả lời:

Huyết áp, Mạch, Hô hấp và nhiệt độ đã được định nghĩa là những dấu hiệu sinh

tồn cơ bản từ hàng thế kỷ nay. Những dấu hiệu sinh tồn cơ bản là bằng chứng rất

quan trọng để Bác sỹ chẩn đoán và điều trị bệnh và nó còn cung cấp những thông

tin cơ bản cho Bác sĩ xác định người ta có bị bệnh hay không. Hiện nay đau cũng

được nhìn nhận là dấu hiệu của bệnh tật. Đau là một công cụ quan trọng để cung

cấp thông tin cho Bác sĩ đánh giá và theo dõi sức khoẻ, tình trạng bệnh tật và toàn

trạng (well-being) của bệnh nhân. Hơn thế đánh giá đau là bước khởi đầu để nhân

viên y tế nhận biết và điều trị bệnh tật có hiệu quả

Mặc dù đau là một dấu hiệu chủ quan và rất khác nhau giữa cá nhân n ày với cá

nhân khác và có thể thay đổi hàng ngày, nhân viên chăm sóc sức khoẻ phải đánh

giá đau càng khách quan càng tốt. Đau thường được lượng giá bằng cách hỏi bệnh

nhân xem đau như thế nào và định giá mức đau bằng thang điểm. Ở người lớn

thang điểm đau đánh số từ 0 đến 10 trong đó 0 có nghĩa là không đau và 10 có

nghĩa là đau không thể chịu đựng nổi. Vì trẻ em có thể không hiểu được liên quan
về đau với thang điểm như ở người lớn nên thang điểm đau dành cho trẻ em

thường được sử dụng. Thang điểm đau cho trẻ em thường được thể hiện bằng hình

ảnh mô tả khuôn mặt. 6 trạng thái của khuôn mặt thường được chỉ ra cho trẻ em

lựa chọn trong đó đầu tiên là trạng thái trẻ em cười tươi thể hiện sự không đau và

thứ 6 là trạng thái vẻ mặt trẻ em biểu lộ sự đau đớn tột cùng. Trẻ em sẽ được hỏi

để lựa chọn vẻ mặt phù hợp với mức đau của mình

Cũng cần phải đánh giá mức độ đau ở những bệnh nhân không thể nói đ ược như

bệnh nhân mất tri giác, bệnh nhân phải thở máy. Mức độ đau cần theo d õi chặt chẽ

qua việc theo dõi những thông số dấu hiệu sinh tồn khác ( như nhịp tim, hô hấp,

mạch, nhiệt độ) cũng như những biểu hiện về hành vi như mức độ kích thích, giãy

dụa hay mức độ nằm yên

Đau là một chỉ số tốt để Thày thuốc nắm bắt được bệnh nhân có cảm giác đau đớn

ra sao. Nó cũng là một biện pháp quan trọng giúp cho việc đánh giá hiệu quả của

biện pháp điều trị. Bời vì đau là một phần rất quan trọng trong công tác chẩn đóan

và điều trị nên việc đánh giá đau là một việc làm bắt buộc với tất cả những người

làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Những nỗ lực này chỉ là một động thái

nói lên sự hiện diện của đau đớn vì đau thường là nguồn gốc tiềm tàng thường bị

bỏ qua của nỗi khổ ải, đày đoạ của bệnh nhân (suffering). Đánh giá đau được thêm

vào như là một chỉ số sinh tồn thứ 5 có thể giúp bệnh nhân giảm bớt nỗi đ ày ải do

đau gây nên vì đau có thể điều trị được nếu chúng ta quan tâm đến nó

(gaymedao lược dịch )
NGUYÊN BẢN:

Fifth Vital Sign

by Scott M. Fishman, MD

Question: What is meant by all of the recent news about pain as the 5th vital sign?

Answer: Blood pressure, pulse, respiration and temperature have been defined for

many centuries as the basic "vital signs" that indicate good health. These vital

signs are important clues for doctors to diagnose and treat illness and they also

provide doctors with a simple, baseline compass to determine if a patient is ill. It is

now recognized that pain is also a sign of illness. Pain can provide a useful tool for

doctors to measure and monitor a patient’s state of health, illness, and well-being.

Moreover, making sure health care providers check for pain is usually the first step

in recognition and management.

Although pain is subjective, can vary from one patient to another and from one

day to the next, health care providers attempt to measure pain as objectively as

possible. Pain is usually determined by asking the patient what their pain is like

and relating that pain level to a scale. In adult patients, this scale is often a numeric

measurement between 0 and 10, with the number 0 meaning “no pain” and a score

of 10 representing “the worst pain imaginable. “ Because children may be unable

to grasp the concept of numbers and how they relate to pain, a pediatric pain scale

is utilized for them. This scale is comprised of expressions on pictured faces. Six

faces are normally displayed in front of the child, with the first face representing a
happy expression and the 6th face describing a grimacing face suffering from

intolerable pain. Both the adult and pediatric pain scales are placed in front of each

patient and they are asked to point or state the level of pain that best describes

what their pain is like.

Patients who are unable to speak, such as an unconscious patient or someone

requiring a breathing machine (respirator), are also carefully observed for levels of

pain. These pain measurements are determined by closely monitoring the patient’s

other vital signs (heart rate, respiration, pulse, and temperature) as well as

behaviors such as their level of agitation, irritation, and restlessness.

Pain scales are useful indicators for doctors to get a sense how much pain the

patient is experiencing. They are also very important measures that can help

determine if treatments are effective or simply not working to combat pain.

Because pain is such an important part of diagnosis and treatment, the need for

doctors, nurses and other health care providers to register pain as a vital sign is

becoming a mandated part of medical care. These efforts are just one indication of

the heightened awareness of pain as a potentially overlooked source of suffering.

Adding pain as the 5th vital sign may help overcome needless suffering from pain

that is treatable, if we are just aware of it.

January, 2004
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản