DẤU HIỆU SINH TỒN THỨ NĂM

Chia sẻ: truongthiuyen1

Việc coi đau là dấu hiệu sinh tồn thứ năm trong thời gian gần đây có ý nghĩa gì? Trả lời: Huyết áp, Mạch, Hô hấp và nhiệt độ đã được định nghĩa là những dấu hiệu sinh tồn cơ bản từ hàng thế kỷ nay. Những dấu hiệu sinh tồn cơ bản là bằng chứng rất quan trọng để Bác sỹ chẩn đoán và điều trị bệnh và nó còn cung cấp những thông tin cơ bản cho Bác sĩ xác định người ta có bị bệnh hay không. Hiện nay đau cũng được nhìn nhận là dấu...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản