Dấu mã nguồn ASP

Chia sẻ: Tran Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
14
download

Dấu mã nguồn ASP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bí mật ở đây là một tiện ích nhỏ có tên là Windows Script Encoder của Microsoft. Script Encoder là một tool dòng lện đơn giản cho phép người người thiết kế mã hoá code của họ để các Web Host và Web Client không thể thay đổi source của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dấu mã nguồn ASP

  1. Dấu mã nguồn ASP Bí mật ở đây là một tiện ích nhỏ có tên là Windows Script Encoder của Microsoft. Script Encoder là một  tool dòng lện đơn giản cho phép người người thiết kế mã hoá code của họ để các Web Host và Web  Client không thể thay đổi source của mình.  Ví dụ bạn có một đoạn code như sau: Ví dụ Windows Script Encoding Bây giờ là:  vào ngày . Sau khi mã hoá Ví dụ Windows Script Encoding Sample Bây giờ là  vào ngày. Bạn thấy VBScript chuyển VBScript.Encode và các dòng code ASP không còn khả năng để đọc.  Cú pháp câu lệnh  SCRENC [/s] [/f] [/xl] [/l defLanguage ] [/e defExtension] input file output file /s : tự dộng thực hiện khỗng xúât hiện trên màn hình /f : Chép chồng nếu đã có file cùng tên tồn tại /xl : Xác định ngôn ngữ ở @language không có ở đầu các trang ASP /l defLanguage: ngôn gữ mặc định(JScript® hoặc VBScript)  /e defExtension: kiểu tập tin xuất ra inputfile : tên tập tin xuất cần mã mã hoá outputfile: tên tập tin sau khi đã mã hoá Sau đây là 4 loại tập tin có thể được mã hoá bởi Script Encoder ASP. HTML. 
  2. Plain text Scriptlet. Ví dụ  screnc test.html encode.html

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản