Dạy học theo lí thuyết kiến tạo

Chia sẻ: nkt_bibo51

Dạy học theo lí thuyết kiến tạo là môlt lí thuyết tổng quát nó được xây dựng dựa trên 4 giả thiết sau: 1. Học trong hành động 2. Học là vượt qua trở ngại 3. Học trong sự tương tác xã hội 4. Học thông qua giải quyết vấn đề Có ít nhất 3 pha của quá trình dạy học kiến tạo: + Pha chuyển giao nhiệm vụ + Pha hành động giải quyết vấn đề + Pha tranh luận hợp thức hóa và vận dụng kiến thức mới Nhiệm vụ của GV trong PPDH kiến tạo: + Tạo...

Nội dung Text: Dạy học theo lí thuyết kiến tạo

Dạy học theo lí thuyết kiến
tạo
Dạy học theo lí thuyết kiến tạo là môlt lí thuyết tổng
quát nó được xây dựng dựa trên 4 giả thiết sau:

1. Học trong hành động

2. Học là vượt qua trở ngại

3. Học trong sự tương tác xã hội

4. Học thông qua giải quyết vấn đề

Có ít nhất 3 pha của quá trình dạy học kiến tạo:

+ Pha chuyển giao nhiệm vụ

+ Pha hành động giải quyết vấn đề

+ Pha tranh luận hợp thức hóa và vận dụng kiến thức mới

Nhiệm vụ của GV trong PPDH kiến tạo:

+ Tạo điều kiện cho HS bộc lộ và trao đổi ý kiến của mình
+ Bảo đảm mọi ý kiến đều được đưa ra xem xét

+ Tổ chức tranh luận công khai các ý kiến của HS

+ Trình bày tính hiển nhiên của các quan niệm khoa học

+ Lắng nghe các ý kiến của HS (cả ý kiến đúng và sai) về
các vấn đề đặt ra

+ Lưu ý tới những giải pháp đơn giản mà hiệu quả nhất

4.6. Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học (Tự nghiên cứu)

4.6.1. Mục đích dạy học - giáo dục

QTDH cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho quá trình
CNH – HĐH đất nước, để đào tạo nguồn nhân lực có tri thức
vững vàng, khả năng thích ứng cao, kĩ năng giỏi,… thì phải ưu
tiên sử dụng các PP trực quan, thực hành, tăng cường dạy học
theo kiểu tìm tòi, nghiên cứu, dạy học đặt và giải quyết vấn đề,
dạy học hợp tác, hạn chế theo kiểu tái hiện, thông báo, giải
thích, minh họa. PPDH phải phù hợp với mục đích sư phạm
trong quá trình dạy học: nghiên cứu ND mới, hoàn thiện củng cố
hay kiểm tra – đánh giá.
4.6.2. Nội dung dạy học

SH là khoa học thực nghiệm, phải ưu tiên PP quan sát, thí
nghiệm. Mỗi loại kiến thức trong SH có PPDH phù hợp:

+ KT hình thái giải phẫu: chủ yếu là PP thực hành quan sát

+ KT sinh lí: chủ yếu bằng PP thực hành thí nghiệm

+ KT sinh thái, DT tiến hóa, KT ứng dụng: PP dùng lời
được sử dụng nhiều hơn, trong đó ưu tiên các PP vấn đáp tìm
tòi, diễn giảng giải quyết vấn đề, kết hợp sử dụng PTTQ (Hình
ảnh, mô hình, phim)

4.6.3. Đặc điểm của học sinh

Khi lựa chọn PP cần tính đến đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi,
vốn sống, sự hiểu biết của HS. Ở lớp đầu cấp cần ưu tiên sử
dụng PP trực quan, vấn đáp, nên thay đổi vài ba PP thích hợp
trong 1 tiết học. Ở các lớp cuối cấp thì có thể sử dụng các PP đòi
hỏi HS tư duy cao, như PP thực hành thí nghiệm, đặt và giải
quyết vấn đề, có thể sử dụng PP diễn giảng các vấn đề khó trong
1 thời gian dài. Trong 1 tiết học có thể sử dụng 1 hoặc vài PP.

4.6.4. Điều kiện dạy và học
PPDH phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở vật chất và thiết bị dạy
học, nhất là trong điều kiện hiện nay. Nếu thiếu phòng thí
nghiệm, hóa chất, kính hiển vi,… thì không thể tổ chức thực
hành cho HS,… Vì vậy, GV cần tính trước vấn đề này để có
phương hướng khắc phục tốt nhất.

Tóm lại, việc lựa chọn PP cần căn cứ vào nhiều yếu tố, nhất
là mục tiêu và nội dung dạy học. Tuy nhiên, GV cần phải linh
hoạt, biết sử dụng phối hợp nhiều PP trong những điều kiện cụ
thể. Không áp dụng máy móc xem mỗi nội dung chỉ có thể sử
dụng 1 PP duy nhất, hoặc xem 1 PP nào đó là vạn năng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản