DÃY SỐ: DÃY SỐ TĂNG, DÃY SỐ GIẢM, DÃY SỐ BỊ CHẶN

Chia sẻ: abcdef_43

Nắm định nghĩa khái niệm dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số chặn trên, dãy số bị chặn dưới, dãy số bị chặn. 2. Kỹ năng: + Biết các phương pháp chứng minh dãy số tăng, dãy số giảm, + Biết cách chứng minh dãy số bị chặn 3. Tư duy - thái độ: + Tư duy: Rèn luyện, khái quát hóa, tương tự hóa

Nội dung Text: DÃY SỐ: DÃY SỐ TĂNG, DÃY SỐ GIẢM, DÃY SỐ BỊ CHẶN

D·y sè t¨ng, d·y sè gi¶m , d·y sè bÞ chÆn

DÃY SỐ: DÃY SỐ TĂNG,
T IẾT 43:

DÃY SỐ GIẢM, DÃY SỐ BỊ CHẶN

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

+ Nắm định nghĩa khái niệm dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số chặn
trên, dãy số bị chặn dưới, dãy số bị chặn.

2. K ỹ năng:

+ Biết các phương pháp chứng minh dãy số tăng, d ãy số giảm,

+ Biết cách chứng minh dãy số bị chặn

3. Tư duy - thái độ:

+ Tư duy: Rèn luyện, khái quát hóa, tương tự hóa

+ Thái độ: Phát huy tính tích cực của hoạt động.

B. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

+ Chuẩn bị máy tính

+ Các ví dụ kèm theo

+ Từ định nghĩa d ãy số tăng, dãy số giảm suy ra các phương pháp
chứng minh d ãy số tăng, dãy số giảm.

2. Chuẩn bị của học sinh: N ắm vững các mục I, II, vừa học

C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCiTr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu
D·y sè t¨ng, d·y sè gi¶m , d·y sè bÞ chÆn
Sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp

D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng

Nhắc lại định nghĩa Trả lời
hàm số tăng, hàm số
giảm

So sánh khái niệm III. D ãy số tăng, dãy số giảm
hàm số tăng, giảm với
Đ ịnh nghĩa 2: (SGK)
khái niệm dãy số tăng,
dãy số giảm

+ Cho một ví dụ về Học trò cho ví dụ
dãy số tăng

+ Cho một ví dụ về Học trò cho ví dụ
dãy số giảm

VD: (un) với un = (-1)u n
+ Cho một ví dụ về Học trò cho ví dụ
dãy số không tăng,
(un) với un = sin n
cũng không giảm

+ Cho một ví dụ về Không có: học sinh HD: 1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản