DDR Lab Scenario 1 - Legacy DDR Walk Through

Chia sẻ: Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
4
download

DDR Lab Scenario 1 - Legacy DDR Walk Through

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This lab is designed to walk you through a basic ISDN DDR configuration. This lab will show you what commands to type in and how to check that you have configured things correctly step-by-step.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DDR Lab Scenario 1 - Legacy DDR Walk Through

Đồng bộ tài khoản