ĐỀ 1 CÁC VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Chia sẻ: abcdef_41

Trong dao động điều hòa: A. vận tốc của vật dao động luôn hướng theo chiều chuyển động và có độ lớn tỉ lệ với li độ của vật. B. gia tốc của vật dao động luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ của vật. C. lực tác dụng gây ra chuyển động của vật dao động luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với li độ của vật. D. Cả ba đáp án trên đều đúng....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản