Đề án: " Phát triển Giáo dục mầm non 2010- 2015"

Chia sẻ: lawcao

Mục tiêu cụ thể là nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ GV mầm non, phấn đấu để có 80% GV đạt chuẩn trình độ đào tạo năm 2010 và 100% năm 2015, trong đó có 8% đạt trình độ trên chuẩn năm 2010 và 15% năm 2015; Củng cố, mở rộng mạng lưới trường lớp...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản