Đề án “Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và những biên pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ"

Chia sẻ: nhattruong

Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm1986, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đổi mới toàn diện nền kinh tế đât nước với phương châm chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước đã khẳng định phát huy mọi nguồn lực trong nước đồng thời kết hợp tận dụng thời cơ quốc tế tiến hành thực hiện Công nghiệp hoá, hiện...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề án “Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và những biên pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ"

Luận văn

Vai trò của Doanh nghiệp vừa
và nhỏ ở Việt Nam và những
biên pháp tạo điều kiện phát
triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và những biên
pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lời nói đầu

Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm1986, Đảng và Nhà
nước ta chủ trương đổi mới toàn diện nền kinh tế đât nước với phương
châm chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định
hướng Xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước đã khẳng định phát huy mọi
nguồn lực trong nước đồng thời kết hợp tận dụng thời cơ quốc tế tiến hành
thực hiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thành công với mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Qua những đổi mới kịp thời, nền kinh tế nước ta đã đạt được những
thành quả đáng khích lệ: Tăng trưởng kinh tế cao, quan hệ quốc tế được mở
rộng, ổn định chính trị và xã hội, đẵ có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, kifm
ngạch xuất khẩu bình quân tăng cao. . . .

Đạt được những thành quả đó là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta nói
chung và của các thành phần kinh tế nói riêng. Những thành quả ấy có sự
đóng góp không nhỏ của loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ(DNVVN) .

DNVVN có một vai trò quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hoá
và hiện đại hoá đất nước. Điều đó đẵ được cụ thể hoá trong văn kiện đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ VIII “. . . phát triển các loại hình doanh nghiệp quy
mô vừa và nhỏ là chính, với công nghệ thích hợp, vốn đầu tư ít, tạo nhiều
việc làm, thời gian thu hồi vốn nhanh. Chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới
trang thiết bị nhằm khai thác có hiệu quả năng lực thiết bị hiên có. . ”(Văn
kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, 1996, tr23). DNVVN có những
ưu điểm nổi bật mà các loại hình doanh nghiệp khác không có được, đặc
biệt trong thời kì chuyển đổi hiện nay ở đất nước ta như có sức năng động,
có khả năng thích nghi, dễ thay đổi công nghệ, hiệu quả đầu tư tương đối
cao, dễ quản lý. . .


1
Song, DNVVN ở Việt nam hiện nay còn ít vốn, trình độ khoa học
công nghệ hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao sức canh tranh
của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, hiệu quả sử
dụng vốn thấp. . . Nói tóm lại DNVVN chưa phát huy hết vai trò to lớn của
mình, ít được sự ưu ái của các ngân hàng, khó liên doanh liên kết và cuối
cùng thiếu một chính sách hỗ trợ vĩ mô của Nhà nước. Xuất phát từ tình
hình thực tế Đất nước nói chung, tình hình DNVVN ở Việt Nam nói riêng,
em đã lựa chọn đề tài: “Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
và những biên pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
”với mục đích:

-Đánh giá một cách khách quan, đúng đắn thực trạng của DNVVN ở
Việt Nam. Qua đó thấy được vai trò to lớn của DNVVN trong quá trình
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

-Đưa ra một số giải pháp nhằm góp một tiếng nói chung thúc đẩy sự
phát triển DNVVN, đưa nền kinh tế đất nước sớm thành công trong quá
trình CNH-HĐH đất nước.

-Nâng cao trình độ lý luận và tư duy khoa học cho bản thân.

Mặc dù trong quá trình thực hiện Đề án em đã hết sức cố gắng nhưng
do điều kiên hạn chế về trình độ và thời gian nên bài viết không thể không
có những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong sự đóng góp ý kiến của cô giáo
để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn!

Sinh viên:
NỘI DUNG

I-Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ

1-Quan niệm về DNVVN


2
Hiên nay, ở Việt Nam nói riêng và toàn bộ Thế Giới nói chung, xét cả
về phương diện thực tế và lý luận chưa có một sự thống nhất các chỉ tiêu
nhằm xác định loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ(DNVVN). Có quan
điểm gắn việc phân loại quy mô doanh nghiệp với đặc điểm kinh tế kĩ thuật
của từng ngành và dựa trên cơ sở hai tiêu thức vốn và lao động. Các nước
có quan điểm đánh giá quy mô doanh nghiệp theo các tiêu thức vốn và lao
động dựa trên cơ sở đặc tính kinh tế kĩ thuật của từng ngành Nhật Bản,
Malayxia, Thailan . . Chẳng hạn, ở Nhật Bản, theo quy định của Bộ luật cơ
bản về DNVVN, trong lĩnh vực công nghiệp chế biến và khai thác thì
doanh nghiệp sử dụng dưới 300 lao động, có số vốn sản xuất kinh doanh
dưới 100triệu yên thuộc doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, còn ở
Malayxia, doanh nghiệp có số vốn nhỏ hơn 500 Ringit và sử dụng dưới 50
lao động là DNVVN.

Lại có quan niệm đánh giá quy mô doanh nghiệp không phải chỉ theo
từng ngành kinh tế kĩ thuật, dựa vào tiêu thức lao động và vốn mà cả doanh
thu của doanh nghiệp. Chẳng hạn, Đài loan quy định trong ngành công
nghiệp chế tạo, xây dựng và khai khoáng thì doanh thu không vượt quá 1, 5
triêu USD, vốn không vượt quá 120 Tệ Đài Loan và sử dụng dưới 50 lao
động được xếp vào doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Cũng có quan
điểm phân loại quy mô doanh nghiệp theo từng ngành nghề kinh doanh và
tiêu thức lao động sử dụng . Quan niệm này tồn tai chủ yếu ở Hongkong,
Hàn quốc. . DNVVN trong các ngành công nghiệp ở Hongkong và Hàn
Quốc là những doanh nghiệp sử dụng dưới100 lao động.

Khi sự hợp tác kinh tế giữa các quốc gia trong các khối kinh tế khu
vực gia tăng và khi các nền kinh tế hội nhập thì các định nghĩa về DNVVN
phải đi đến thống nhất, ít nhất là trong cùng một khối kinh tế. Trong một nỗ
lực gần đây nhằm xoá bỏ những mâu thuẫn và ngăn chặn sự bóp méo trong
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, Liên minh Châu Âu đã đưa ra một định
nghĩa chung đối với sự trợ giúp cho các chương trình DNVVN ở địa
phương vào năm 1996. Đinh nghĩa này cho thấy một thực tế rằng các


3
DNVVN thường được chia thành nhiều nhóm theo các hạng mục quy mô
khác nhau. Theo đinh nghĩa mới về DNVVN của Liên minh Châu Âu thì
các doanh nghiệp được chia thành các hạng mục sau:

-Doanh nghiệp vi mô:

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản