Đề bài kiểm tra 1 tiết’ Môn tin lớp 10

Chia sẻ: paradise4

Câu 1: chọn câu trả lời đúng Tin học là: a, một ngành khoa học ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội của loài người b, một nghành công nghiệp tiên tiến c, một trò chơi giải trí bổ ích giúp con người thư giãn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề bài kiểm tra 1 tiết’ Môn tin lớp 10

Đề bài kiểm tra 1 tiết’
Môn tin lớp 10

Câu 1: chọn câu trả lời đúng
Tin học là:
a, một ngành khoa học ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội của loài
người
b, một nghành công nghiệp tiên tiến
c, một trò chơi giải trí bổ ích giúp con người thư giãn câu 2: chọn câu trả lời đúng
đặc thù của tin học là
a, quá trình nghiên cứu và khai triển các úng dụng không tách rời
việc sử dụng máy tính điện tử
b, quá trình ngiên cứu và triển khai các ứng dụng chẳng liên quan gì đến việc phát
triển và sử dụng mấy tính điện tử
c, quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng có liên quan mật thiết với việc
phát triển và sủ dụng máy tính hay không còn tùy thuộc vào từng thời điểm và mục
đích người sử dụng
câu 3: chọn câu trả lời sai
a, máy tính là thiết bị tính toán có độ chính xác cao
b, tốc độ sử lý thông tin của máy tính rất nhanh và ngày càng được nâng cao
c, giá thành máy tính ngày càng cao do những tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật
d, máy tính ngày càng gọn nhẹ và tiện dụng

câu 4: chọn câu trả lời đúng
muốn đưa thông tin vào máy tính :
a, phải biểu diễn lại thông tin theo một cách nào đó để máy tính có thể nhận biết và xử lý
được
b, không cần biểu diễn lại vì thông tin tin học và thông tin đời sống không có sự khác biệt
nhiều
c,biểu diễn hay không còn tùy thuộc vào từng loại thông tin

câu 5: chọn câu trả lời sai
a, đơn vị cơ bản đo lường thông tin là bit
b, đơn vị đo thong tin thường dùng là byte
c, đơn vị đo lường thong tin là km

câu 6, chọn câu trả lời đúng nhất
các dạng của thông tin là :
a, dạng số, hình ảnh
b, âm thanh, hình ảnh
c, văn bản, số
d, cả dạng số, âm thanh, hình ảnh, văn bản

câu 7: chộn câu trả lời đúng:
đổi 1110 sang hệ nhị phân
a, 11001; b, 10100; c, 1101; d, 1011
câu 8: chọ câu trả lời đúng
biểu diễn 1001 về dạng thập phân
a, 120 b, 15 c, 37 d, 9

câu 9: chọn câu trả lời sai
a, cpu là thành phần quan trọng của máy tính, là thiết bị chính thực hiện và điều khiển
việc thực hiện chương trình
b, main memory dùng để lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong,
c, input device dùng để đưa thong tin vào máy tính

câu10: chọn câu trả lời đúng
a, input decice là: bàn phím, chuột, webcam, usb, máy scan
b, output decie: máy in , máy chiếu modem…
c, output and input: scans, webcam, máy in , loa và tai nghe

câu 11:chọn câu trả lời đúng
máy tính điện tử có thể thực hiện một dãy lệnh ma
a, không cần hỏi ý kiến con người
b, phải có sự tham gia của con người
c, có sự tham gia gián tiếp của con người

câu 12: chọn câu trả lời đúng
cho bài toán xếp loại học tập của một lớp,
a, intput: bảng điểm của học sinh
output: bảng học lực của học sinh
b, intput: bảng điểm thành phần
output: bảng điểm tổng kết
c, intput: bảng điểm của học sinh
output: bảng xếp loại học lực

câu 13:chọn câu trả lời đúng
thuật toán tìm kiếm nhị phân là:
a, viết liệt kê từng bước làm của một thuật toán-> sơ đồ khối
b,là so sánh, đỏi chỗ cho nhau để output cho ra thong tin cần tìm
c,là tìm kiếm lần lượt một cách tự nhiên các thong tin để đưa ra thong tin cần tìm
d,là thuật toán tìm cách thu hẹp phạm vi t ìm kiếm sau mỗi lần so sánh khóa với khóa
được chọn. Khóa là các số hạnh ở giữa

câu 14 :chọn câu trả lời đúng
a, các lệnh viết ở dạng ngôn ngữ máy ở dạng mã nhị phân hoặc ở dạng mã hexa, tiện lợi
cho người sử dụng
b, một chương trình dịch viết bằng hợp ngữ không cần phải dịch ra ngôn ngữ máy trước
khi thực hiện chương trình
c,lệnh trong ngôn ngữ lập trình bậc cao được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc
lập cao và ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể
câu 15:chọn câu trả lời đúng
đặc điểm nào là quan trọng nhất của đĩa cứng
a,lưu trữ thong tin khi không còn nguồn nuôi
b, dung lượng lớn hành trăm GB
c, giá thành rẻ, bền, sử dụng lâu đài, tốc độ đọc ghi nhanh,chính xác đáng tin cậy
d, không gắn cứng trong than máy và khi cần sử dụng ở máy nào thì kết nối thong qua
cổng giao tiếp ở máy đó
e, tất cả đều đúng

câu 16:chọn câu trả lời đúng
giải bài toán trên máy tính là
a, giải như giải trên giấy bình thường
b,xác định bài toán ,tìm thuật toán và viết chương trình trên word.
c, xác định bài toán, tìm thuật toán và viết chương trình trên một loại ngôn ngữ bậc cao
phù hợp với thuật toán
câu 17: chọn đáp án sai:
a, Rom là một bộ nhớ chỉ đọc mà dữ liệu trong Rom đã được hãng sản xuất nạp sẵn
b,dữ liệu trong Rom được phép xóa
c, dữ liệu trong rom không bị mất đi khi tắt máy

câu 18 : chọn đáp án sai:
a,Ram là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
b, Ram có dung lượng nhỏ hơn Rom
c, thông tin trong Ram bị mất khi tắt máy

câu 19:chọn câu trả lời đúng
mã nhị phân là
a, số trong hệ nhị phân
b, số trong hệ hexa
c, dãy bit biễu diễn thông tin đó trên máy

câu 20. chọn câu tra lời đúng
quá trình xử lý thông tin thực hiện theo quy trình nào:
a, nhập dữ liệu->xuất thông tin-> xử lý dữ liệu
b, nhập dũ liệu-> xử lý dữ liệu-> xuất thông tin
c, xử lý giũ liệu-> xuất ra->nhận dữ liệu
d, tất cả đều đúng

B, Bài tự luận:
Câu 1: cho bài toán
aX2 + bX +C = 0
hãy viết thuật toán giải bài trên bằng phương pháp liệt kê và sơ đồ khối

câu 2:
cho S= (14+ 243)*37:15
hãy tính toán S trên hệ nhị phân rồi đổi sang hệ thập phân, so sánh với kết quả ở hệ thập
phân

Đề kiểm tra 15’
Môn tin lớp 10

Câu 1: chọn câu trả lời chính xác nhất
a , 1024 bit = 1byte
b, 1024 bit = 1gb
c, 1000 bit = 1byte
d, 100bit = 1 byte
câu 2: chọn câu trả lời sai
a,một byte có thể biểu diễn được các số nguyên không dấu từ 0 đến 255
b, một byte có thể biểu diễn được các số nguyên từ -255 đến 255
c, một byte có thể biểu diễn được các số nguyên từ -127 đến +127
câu 3:chọn câu trả lời đúng
a, địa chỉ ô nhớ và nội dung ghi trong ô nhớ đó thường thay đổi trong quá trình máy
tính làm việc
b, xử lý dữ liệu trong máy tính nghĩa là truy cập dũ liệu đó
c,địa chỉ ô nhớ và nội dung ghi trong ô nhớ là độc lập
câu 4:khi viết chương trình người lập trình không cần thiết phải làm gì
a, tổ chức dữ liệu vào ra
b, dung các câu lệnh để mô tả các thao tác
c,luôn kiểm tra, phát hiện, sửa lỗi
d, vẽ sơ đò khối của thuật giải
câu 5:trong các phần mềm sau phần mềm nào là phâng mềm hệ thống
a, hệ điều hành window XP
b, Chương trình turbo pascal 7.0
c, hệ soạn thảo văn bản Microsoft access
d, chương trình antivirut
B, câu hỏi tự luận
Viết thuật toán liệt kê và sơ đồ khối của bài toán :
Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số a và b


Đáp án kiểm tra 1 tiết lớp 10
Câu 1a câu 2a câu 3c câu 4a câu 5c

Câu 6d câu 7d câu 8d câu 9b câu10b

11c 12c 13d 14c 15e 16c

17b 18b 19a 20b
Đáp án kiểm tra 15 phút môn tin 10

Câu 1b 2b 3c 4d 5a


Đề kiểm tra 45’
Môn tin lớp 11


A, câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: chọn phát biểu sai
A, lâp trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể
để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán
B, chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao phải được chuyển đổi thành
chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được
C,chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao phụ thuộc vào loại máy.một
chương trình chỉ có thể thực hiện trên một máy mà thôi

Câu 2:
Những phát biểu nào dưới đây là sai
A, intput của mọi chương trình đều là chương trình trên ngôn ngữ máy
B,chương trình viết bằng hợp ngữ không phải là input hay output của bất cứ chương
trình dịch nào
C để biên soạn một chương trình trên ngôn ngữ bậc cao có thể sử dụng nhiều hệ soạn
thảo văn bản khác nhau
D, chương trình dịch là thành phần chính của một ngôn gữ lập trình bậc cao

Câu 3: chọn câu trả lời sai
A, trong thông dịch quá trình dịch và thực hiện các câu lệnh là không luân phiên, các
chương trình thông dịch không lần lượt tuy nhiên nó thực hiện từng câu một
B, các ngôn gữ khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ đối thoại với hệ jđiều
hành đều sử dụng thông dịch
C, cả 2 câu đều sai

Câu 4 chọn câu trả lời đúng
A, chương trình là dãy các lệnh được tổ chức theo quy tắc được xác định bởi ngôn
ngữ lập trình cụ thể
B, trong chế độ thông dịch mỗi câu lệnh của chương trình nguồn được dịch thành một
câu lệnh của chương trình đích
C, mọi bài toán đều có chương trình để giải trên máy tính
D, nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì chương trình đích cũng có lỗi cú pháp

Câu 5 chọn câu trả lời sai
A,chương trình dịch là chương trình dặc biệt có chúc năng chuyển đổi chương trình
được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên
máy
B,chương trình nguồn là chương trình ngôn ngữ lập trình bậc cao, chương trình đích
là chương trình ngôn ngữ máy( đã được chuyển đổi)
C, thông dịch và biên dịch không phải là chương trình dịch
D, cả 3 câu đều sai

Câu 6, chon câu trả lời đúng
A,chương trình trên ngôn ngữ máy chứa ít câu lệnh hơn chương trình ở ngôn ngữ bậc
cao ban đâì
B,số câu lệnh ở 2 chương trình là như nhau
C, chương trình ở ngôn ngữ máy chứa nhiều câu lệnh hơn chương trình ở ngôn ngữ
bậc cao ban đầu

Câu 7 chọn câu trả lời sai
A, biên dịch là một chương trình dịch
B,biên dịch được thực hiện qua 2 bước:
- duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh trong chương trình
nguồn
-dịch toàn bộ một chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiên
trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết
C,biên dịch không có chương trình đích

Câu 8 chon câu trả lời đúng
Chương trình dịch có các chức năng
A,phân tích từ vựng
B, phân tích cú pháp
C, phân tích ngữ nghĩa
D,tất cả các câu trên

Câu 9: chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử
A,Nhận thông tin
B, xử lý thông tin
C,lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài
D, đua thông tin ra màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác
E, nhận biết được mọi thông tin
Câu 10 ; chọn câu trả lời đúng
A, bảng chữ cái
B, cú pháp
C, ngữ nghĩa
D, tất cả

Câu 11 chọn những biểu diễn hằng trong biểu diễn dưới đây
A, end. B, 1024 C, -90 d, 9.A10
E, ‘27c’ F, 13.3E-4
Câu 12 chọn những biểu diễn tên trong biểu diễn sau
A’***’ B, -7+9-0 C, ptdr
D +125.378 E, FE5567 F,2

Câu 13 biểu diễn nào là từ khóa pascal
A, end, B, integer C, real
D, spr E, ‘end’ F, var

Câu 14 chọn câu trả lời đúng
A, khi cần thay đỏi ý nghĩa của một từ khóa nào đó ngườ lập trình cần khai báo theo ý
nghĩa mới
B, tên do người lập trình tự đặ không được trùng với từ khõa nhưng có thể trùng với
tên chuẩn
C, mọi đói tượng có giá trị thay đổi trong chương trình đều gọi là biến
D, trong chương trình tên gọi cũng là một đối tượng không thay đổi nên cũng xó thể
xem là hằng

Câu 15 chọn câu trả lời sai
A, biến là đại lượng đặt tên dùng để lưu trữ giá trị
B, hằng là đại lượng có giá trị xác định
C, hằng và biến đều có thể thay đổ i


B, câu hỏi tự luận
Câu 1 : bằng 2 chữ cái a vab người ta có thể viết đươc 6 tên có đọ dài không quá 2
chữ cái: a, b, â, bb, ab,ba,
Vậy bằng 2 chữ cái đó người ta có thể viết được bao nhiêu tên đúng thỏa mãn các
điều kiện
A, độ dài đúng bằng 3
B, độ dài không quá 3
Câu 2:
Hãy cho biết biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong pascal, chỉ rõ
lỗi trong từng trường hợp
A,145.0 B, -43 C, 9, 65 D, ‘54’
E, A49 F, 1.07E -15 G, 97+16 H, trueĐề bài kiểm tra 15’
Môn tin 11

Đề bài
Cho 2 chũ cái A, B,
-Có thể lập được bao nhiêu tên có đọ dài không quá 4 ký t ự
-Liệt kê những tên đó
Đáp án trắc nghiệm
1c, 2,a,b,d 3,a 4, a 5, c
6,c 7, c 8,d 9, e 10, d
11,b,c,d,f 12, c,e 13, a,f 14, b,c 15, e
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản