Đề bài Phân tích ảnh hưởng tích cực của du lịch và du lịch sinh thái đến tự nhiên, môi trường và xã hội

Chia sẻ: thaikiemka

Du lịch là việc thực hiện chuyến đi khỏi nơi cư trú từ 24 giờ trở lên, có tiêu tiền, lưu trú qua đêm và có sự trở về. Mục đích của chuyến đi là giải trí, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân, công tác, hội nghị khách hàng hay du lịch khen thưởng... • Theo liên hiệp quốc tế các tổ chức lữ hành chính thức (International Union of Official Travel Organization: IUOTO): “Du lịch được hiểu là hành động du hành đến một nơi khác với địa điểm cư trú thường xuyên của mình nhằm mục đích không phải để...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề bài Phân tích ảnh hưởng tích cực của du lịch và du lịch sinh thái đến tự nhiên, môi trường và xã hội

Đề bài: phân tích ảnh hưởng tích cực của du lịch và du lịch sinh thái
đến tự nhiên ,môi trường và xã hội
BÀI LÀM
Khái niệm về ngành Du lịch.
Định nghĩa về Du lịch.
Du lịch là việc thực hiện chuyến đi khỏi nơi cư trú từ 24 giờ trở lên, có tiêu
tiền, lưu trú qua đêm và có sự trở về. Mục đích của chuyến đi là giải trí, nghỉ
dưỡng, thăm thân nhân, công tác, hội nghị khách hàng hay du lịch khen thưởng...
• Theo liên hiệp quốc tế các tổ chức lữ hành chính thức (International Union of
Official Travel Organization: IUOTO): “Du lịch được hiểu là hành động du hành
đến một nơi khác với địa điểm cư trú thường xuyên của mình nhằm mục đích
không phải để làm ăn, tức không phải để làm một nghề hay một việc kiếm tiền
sinh sống.
• Tại hội nghị Liên Hiệp Quốc về du lịch họp tại Roma- Italia (21/8- 5/9/1963),
các chuyên gia đã đưa ra định nghĩa về du lịch: “Du lịch là tổng hợp các mối
quan hệ, hiện tượng và các hoạt đông kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình
và lưu trú của cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên của họ hay
ngoài nước họ với mục đích hòa bình. Nơi họ đến lưu trú không phải là nơi làm
việc của họ.”
• Theo các nhà du lịch Trung Quốc thì: “ Hoạt động du lịch là tổng hòa hàng loạt
quan hệ và hiện tượng lấy sự tồn tại và phát triển kinh tế, xã hội nhất định làm
cơ sở, lấy chủ thể du lịch, khách thể du lịch và trung gian du lịch làm điều kiện”
• Theo I.I.Pirôgionic(1985) thì: “ Du lịch là một dạng hoạt động của dân cư trong
thời gian rỗi liên quan đến sự di chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài nơi cư trú
thường xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và tinh thần, nâng
cao trình độ nhận thức văn hóa hoặc thể thao kèm theo việc tiêu thụ những giá
trị về tự nhiên kinh tế và văn hóa.”
• Theo nhà kinh tế học người Áo Jozep Stander, nhìn từ góc độ du khách thì: “
khách du lịch là khách đi theo ý thích ngoài nơi cư trú thường xuyên để hõa mãn
sinh hoạt cao cấp mà không theo đuổi mục đích kinh tế.”

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (World Tourist Organization), một tổ chức
thuộc Liên Hiệp Quốc, Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người
du hành, tạm trú, trong mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm
hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn; cũng như mục đích hành nghề
và những mục đích khác nữa, trong thời gian liên tục nhưng không quá một năm,
ở bên ngoài môi trường sống định cư; nhưng loại trừ các du hành mà có mục
đích chính là kiếm tiền. Du lịch cũng là một dạng nghỉ ngơi năng động trong môi
trường sống khác hẳn nơi định cư.
Các dạng du lịch
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, có các dạng du lịch:
• Du lịch làm ăn, du lịch văn hoá
• Du lịch giải trí, năng động và đặc biệt
• Du lịch nội quốc, quá biên
• Du lịch tham quan trong thành phố
• Du lịch trên những miền quê (du lịch sinh thái)
• Du lịch mạo hiểm,khám phá, trải nghiệm.
• Du lịch hội thảo, triển lãm MICE.
• Du lịch giảm stress, Du lịch ba-lô, tự túc khám phá.
• Du lịch bụi, du lịch tự túc.
Đặc điểm – ý nghĩa của du lịch.
a) Đặc điểm.
- Du lịch là ngành không khói, ít gây ô nhiễm môi trường, giúp khách du lịch vừa
được nghỉ ngơi, giảm strees vừa biết thêm nhiều điều hay mới lạ mà khách
chưa biết. Du lịch còn góp phần phát triển kinh tế của đất nước, tạo việc làm và
tăng thu nhập cho người lao động (hướng dẫn viên, các dịch vụ liên quan...).
- Hiện nay ngành du lịch đang phát triển mạnh ở các nước thuộc thế giới
thứ ba. Nhu cầu về du lịch càng tăng thì vấn đề bảo vệ môi trường cần phải
được coi trọng.
b) Ý nghĩa của du lịch.
Du lịch có những ý nghĩa nhất định. Có thể xếp thành 4 nhóm: xã hội, kinh tế,
sinh thái và chính trị.
- Ý nghĩa về mặt xã hội: Du lịch có vai trò giữ gìn, hồi phục sức khoẻ và
tăng cường sức sống của nhân dân. Trong chừng mực nào đó, du lịch có tác dụng
hạn chế các bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và khả năng lao động của con người.
- Ý nghĩa về mặt kinh tế: Góp phần tăng GDP cho nền kinh tế quốc dân
mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, tạo tích lũy cho nền kinh tế. Thu hút
vốn đầu tư nước ngoài lớn, tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước
- Ý nghĩa về mặt sinh thái: Tạo môi trường sống ổn định về mặt sinh thái.
Nghỉ ngơi du lịch là nhân tố có tác dụng kích thích việc bảo vệ, khôi phục và tối
ưu hoá môi trường thiên nhiên bao quanh, bởi vì chính môi trường này có ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và hoạt động của con người.
- Ý nghĩa về mặt chính trị: Chức năng chính trị của du lịch được thể hiện
ở vai trò to lớn của nó như một nhân tố hoà bình, đẩy mạnh các mối giao lưu
quốc tế, mở rộng sự hiểu biết giữa các dân tộc. Du lịch quốc tế làm cho con
người sống ở các khu vực khác nhau hiểu biết và xích lại gần nhau.
Khái niệm về môi trường
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ
mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất,
sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên." (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ
Môi trường của Việt Nam).
Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết
cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí,
đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội...
Môi trường theo nghĩa hẹp không xét tới tài nguyên thiên nhiên, mà chỉ bao gồm
các nhân tố tự nhiên và xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống con
người.
Tóm lại, môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta, cho ta cơ sở
để sống và phát triển.
Tác động của ngành du lịch tới môi trường.
Hoạt động du lịch luôn luôn gắn liền với việc khai thác các tiềm năng tài
nguyên môi trường tự nhiên như cảnh đẹp hùng vĩ của núi sông biển….các giá
trị văn hoá, nhân văn. Trong nhiều trường hợp, hoạt động du lịch tạo nên những
môi trường nhân tạo như công viên vui chơi giải trí, nhà bảo tàng, làng văn
hoá…trên cơ sở của một hay tập hợp các đặc tính của môi trường tự nhiên như
một hang động, một quả đồi, một khúc sông, một khu rừng…hay một đền thờ,
một quần thể di tích. Chính vì thế ngành du lịch có những tác động khác nhau
tới môi trường. Các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động du lịch nói riêng
đều có tác động đến tài nguyên và môi trường. Những hoạt động này có thể là
tích cực , song cũng có thể là tiêu cực đến tài nguyên và môi trường, nhất là
trong các trường hợp không có tổ chức , quy hoạch hợp lý , sử dụng và bảo vệ
cũng như khôi phục tài nguyên và môi trường xác đáng.
ảnh hưởng tích cực của du lịch va du lịch sinh thái đến tự nhiên ,môi
trường và xã hội
a) Tác động đến môi trường du lịch tự nhiên
- Hoạt động du lịch tạo ra hiệu quả tốt đối với việc sử dụng hợp lý và bảo vệ
tối ưu các nguồn tài nguyên và môi trường du lịch góp phần tích cực vào việc
bảo tồn các vườn quốc gia, các khu bảo tồn tự nhiên, các khu rừng văn hóa –
lịch sử - môi trường, tu bổ, bảo vệ hệ thống đền đài lịch sử, kiến trúc mỹ thuật.
Ở Việt Nam hiện nay đã xác định và đưa vào bảo vệ cấp độ quốc gia 105 khu
rừng đặc dụng ( trong đó có 16 vườn quốc gia, 55 khu bảo tồn tự nhiên và 34
khu rừng – văn hóa – lịch sử - môi trường. Tăng thêm mức độ đa dạng sinh học
tại những điểm du lịch nhờ những dự án có các công viên cảnh quan, khu nuôi
chim thú hoặc bảo tồn đa dạng sinh học thông qua nuôi trồng nhân tạo phục vụ
du lịch.
- Bổ sung vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực phát triển du lịch nhờ các dự án
thường có yêu cầu tạo thêm các vườn cây, công viên cảnh quan, hồ nước, thác
nước nhân tạo.
Du lịch góp phần tích cực tu sửa phát triển cảnh quan đô thị, cảnh quan tại các
điểm du lịch như tu sửa nhà cửa thành những cơ sở du lịch mới, cải thiện môi
trường cho cả du khách và cư dân địa phương bằng cách gia tăng phương tiện
vệ sinh công cộng, đường sá thông tin, năng lượng, nhà cửa xử lí rác và nước
thải được cải thiện, dịch vụ môi trường được cung cấp. Hạn chế các lan truyền
ô nhiễm cục bộ trong khu dân cư nếu như các giải pháp hạ tầng, kỹ thuật đồng
bộ được áp dụng . Đối với các làng chài ven biển trong khu vực được xác định
phát triển thành các khu du lịch biển. Tăng hiệu quả sử dụng đất nhờ sử dụng
quỹ đất còn trống chưa được sử dụng hiệu quả. Giảm sức ép do khai thác tài
nguyên quá mức từ các hoạt động dân sinh kinh tế tại các khu vực phát triển du
lịch nếu như các giải pháp kỹ thuật trong cấp thoát nước được sử dụng. Du lịch
phát triển đưa đến sự kiểm soát ở các điểm du lịch nhằm bảo vệ môi trường.
b) Tác động đến môi trường du lịch nhân văn
- Tác động đến chính trị: Thông qua hoạt động du lịch, du khách có được
sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau làm gia tăng sự đoàn kết quốc tế, hòa bình, hữu
nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Du lịch cũng chấp nhận các hình thức giao lưu
văn hóa khác nhau, kể cả trao đổi quan điểm và luyện tập các ngôn ngữ khác
nhau.
Du lịch có tác động thúc đẩy, xây dựng văn minh tinh thần. Thông qua khai thác
hoạt động du lịch bằng nhiều hình thức, du khách được mở rộng tầm mắt, thêm
phần lịch thiệp, tăng cường hiểu biết, thoải mái tinh thần, tôi luyện tình cảm.
Vì vậy, hoạt động du lịch góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tu
dưỡng đạo đức cho con người.
Du lịch có ý nghĩa nhân sinh và xã hội rất tích cực, thúc đẩy du lịch là yếu tố cơ
bản của phồn vinh xã hội. Đồng thời, thông qua hoạt động du lịch còn có thể
làm tăng sự hiểu biết của du khách đối với cảnh quan thiên nhiên, đất nước, con
người, lịch sử văn hóa xã hội của quốc gia, nhờ vậy tinh thần yêu tổ quốc, yêu
quê hương được tăng lên và có tình thần trách nhiệm xây dựng đất nước giàu
mạnh, lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ môi trường. Du lịch làm tăng nhận
thức của địa phương về giá trị kinh tế của các khu vực tự nhiên và văn hóa, qua
đó có thể khơi dậy niềm tự hào đối với những di sản của quốc gia và địa
phương cũng như quan tâm đến việc giữ gìn chúng.
Phát triển du lịch có lợi cho việc bảo vệ và phát triển văn hóa dân gian.
Ngoài việc cung cấp các hoạt động tham quan di tích văn vật du ngoạn phong
cảnh thiên nhiên, du lịch còn có tác dụng bảo vệ văn hóa, làm đẹp môi trường và
thúc đẩy sự phát triển của văn hóa dân tộc
- Phát triển, giao lưu văn hóa: Khách biết thêm về văn hóa của nước chủ
nhà, biết âm nhạc, nghệ thuật, các món ăn truyền thống và ngôn ngữ của nước
đó.
Tạo hình ảnh mới, người nước ngoài được biết thêm về cộng đồng người dân
nước họ du lịch.
Du lịch có thể đẩy mạnh việc bảo tồn và giao lưu các truyền thống văn
hóa lịch sử, góp phần bảo tồn và quản lí bền vững các tài nguyên, bảo vệ các di
sản ở địa phương, phục hưng các nền văn hóa bản xứ, các nghề thủ công mĩ
nghệ. Du lịch còn tạo ra khả năng hỗ trợ đắc lực cho việc bảo tồn các di tích
lịch sử, khảo cổ đang có nguy cơ bị tàn lụi, đặc biệt là các di tích ở những nước
nghèo không có đủ tiềm lực để trùng tu hay bảo vệ. Đóng góp kinh phí trực tiếp
hay gián tiếp cho việc phát triển các bảo tàng, các hoạt động văn hóa truyền
thống, kể cả văn hóa ẩm thực.
Du lịch tạo ra việc làm ảnh hưởng tích cực đến sự ổn định xã hội như:
Không để cho các cộng đồng tan rã, giảm bớt việc thanh niên đi nơi khác tiềm
việc làm, tăng thu nhập của dân địa phương qua việc cung cấp những sản phẩm
mỹ nghệ công nghiệp cho khách du lịch.Ngoài ra, du lịch nâng cao trình độ
nghiệp vụ của người dân. Phát triển du lịch có thể phát triển một số nghề mới
liên quan đến dịch vụ du lịch.
c) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội
Du lịch góp phần tăng GDP cho nền kinh tế quốc dân. Ở nhiều nước trên thế
giới, du lịch từ lâu đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm từ 40% đến
60% tỷ trọng nền kinh tế quốc dân. Công nghệ du lịch của thế giới chiếm
khoảng 6% thu nhập của thế giới. Trên toàn cầu ngành du lịch chiếm khoảng
45,8 % tổng thu nhập của tất cả các ngành dịch vụ trong giai đoạn 1990-2002, ở
Việt Nam tỷ trọng của du lịch trong GDP 1994 chiếm 3,5% và 1995 chiếm 4,9%
trong tổng thu nhập. Năm 2002, du lịch chiếm khoảng 8,8% GDP của thế giới và
WTO đã dự báo đến năm 2010 sẽ tăng lên đến 12,5%.
Đóng góp vào thu nhập của chính phủ Du lịch quốc tế tạo ra nguồn thu
nhập ngoại tệ lớn cho ngành du lịch thế giới, năm 2000 đạt 476 tỷ USD. Du lịch
góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ngoại thương. Việc xuất khẩu bằng
du lịch quốc tế có lợi lớn về nhiều mặt. Tạo được doanh thu và lợi nhuận lớn
hơn nhiều nếu cùng những hàng hóa đó đem xuất khẩu theo đường ngoại
thương.
Du lịch là phương tiện tuyên truyền và quảng cáo không mất tiền cho
nước chủ nhà. Sự phát triển du lịch quốc tế còn có những ý nghĩa quan trọng
trong việc củng cố các mối quan hệ kinh tế quốc tế theo các hướng như là kết
hợp đồng trao đổi khách giữa các nước tổ chức, các hãng du lịch, tham gia vào
các tổ chức quốc tế về du lịch.
Du lịch tạo cơ hội giải pháp việc làm.Với sự phát triển nhanh chóng và do
đặc thù là dịch vụ nên ngành du lịch có hệ số sử dụng lao động rất cao. Theo
WTO, lao động trong ngành du lịch chiếm khoảng 7% lực lượng lao động trên
thế giới.
Du lịch thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, tăng cường vị trí
và khả năng phát triển du lịch dựa trên cơ sở phối hợp với các ngành có liên
quan. Nhiều doanh nghiệp có qui mô và gia đình làm chủ như dịch vụ taxi, cửa
hàng bán đồ lưu niệm hay một nhà hàng nhỏ. Ngày càng có nhiều du khách
muốn tìm hiểu văn hóa đích thực của vùng du lịch. Nếu chúng ta có thể kích
thích họ mua hàng lưu niệm sản xuất tại địa phương và ở khách sạn được trang
bị bằng nhiều vật liệu của địa phương thì du lịch là chiếc cầu nối và đóng góp
đáng kể vào nền kinh tế. Khi du lịch phát triển, sự tiêu dùng của du khách sẽ
làm cho sự phân phối tiền tệ và cơ hội tìm việc làm đồng đều hơn. Tiêu dùng
của khách du lịch sẽ tạo nên thu nhập của các doanh nghiệp du lịch.
Du lịch làm thay đổi cấu trúc kinh tế của vùng. Giá trị đất gia tăng do thay
đổi mục đích sử dụng đất.
Thay đổi cơ cấu và trình độ lao động, góp phần cân bằng cán cân thanh
toán quốc tế, sự gia tăng xuất khẩu du lịch sẽ đồng thời làm tăng tổng sản
phẩm quốc dân của đất nước.
Kích thích đầu tư ngành du lịch được tạo nên bởi rất nhiều doanh nghiệp
nhỏ của các loại dịch vụ khác nhau. Vì thế, sự đầu tư của nhà nước vào cơ sở
hạ tầng và đôi khi cả kiến trúc thượng tầng ( nghệ thuật, văn hóa dân gian…)
nhằm tạo điều kiện cho du lịch phát triển sẽ kích thích sự đầu tư rộng rãi của
các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp nhỏ. Sự đầu tư xuất phát từ du lịch
sẽ kéo theo sự bùng nổ đầu tư ở các ngành sản xuất và dịch vụ khác như xây
dựng, giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp. Kích thích chính quyền địa
phương có những cải thiện tốt hơn về cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, nước,
đường giao thông, bưu chính viễn thông, thu gom rác thải để cải thiện hất
lượng cuộc sống cho cư dân cũng như du khách.
Phát triển du lịch có lợi cho việc cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến,
mở cửa với bên ngoài.
Phát triển du lịch có lợi cho việc giao lưu và phát triển khoa học kĩ thuật.
du lịch là hình thức quan trọng của việc truyền bá kĩ thuật và giao lưu nghiên
cứu khoa học.
Cải thiện y tế: Dịch vụ y tế và các tiêu chuẩn vệ sinh được nâng cao. Xử lí rác
và nước thải được cải thiện, dịch vụ môi trường được nâng cấp. Cải thiện về
mặt xã hội: Cải thiện các dịch vụ và công trình công cộng, từ đó nảy sinh thêm
nhiều hoạt động bổ ích. Giáo dục và bảo tồn thiên nhiên: Giáo dục và kiến thức
được nâng lên. Cơ hội đào tạo được mở rộng, khuyến khích việc quản lí và bảo
vệ các di sản và môi trường thiên nhiên

3. Giải pháp bảo vệ
Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, đối với hệ thống cơ sở
lưu trú du lịch, công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ đặt ra
trong giai đoạn hiện nay. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mà sự tồn tại và
phát triển của nó gắn liền với môi trường. Sự suy giảm của môi trường đồng
nghĩa với sự đi xuống của hoạt động du lịch. Vì vậy, bảo vệ môi trường tự
nhiên trong kinh doanh du lịch là điều kiện quyết định sự phát triển kinh tế và
cần sự chung tay của mọi người bằng nhiều giải pháp cụ thể, hữu hiệu chứ
không thể phó mặc cho thiên nhiên.
Giải pháp tổ chức quản lý môi trường du lịch.
- Cần phải cải tiến và hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý ngành du lịch
nhằm đưa ra và thực hiện các giải pháp quản lý môi trường nói chung và môi
trường du lịch nói riêng.
- Phân rõ chức năng và nhiệm vụ cho từng cấp quản lý, các tổ chức xã
hội.
1 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường du lịch:
Giáo dục trong trường học.
Đưa những vấn đề về tài nguyên, môi trường, văn hóa và xã hội vào các
chương trình đào tạo để phát triển nguồn nhân lực của ngành.
Trong quá trình đào tạo cần chú trọng nâng cao hiểu biết về bản chất
phức tạp của du lịch hiện đại trong mối quan hệ với tài nguyên và môi trường,
đề cao ý thức trách nhiệm và tự hào của mỗi người.
2 Giáo dục cộng đồng địa phương.
Thông báo cho cộng đồng địa phương về những lợi ích tiềm tàng cũng
như những thay đổi tiềm ẩn do hoạt động phát triển du lịch gây nên, qua đó
cùng cộng đồng địa phương xác định những phương án phát triển phù hợp, đảm
bảo việc khai thác có hiệu quả những tiềm năng về tài nguyên, đem lại lợi ích
cho người dân và sự phát triển bền vững của du lịch.
3 Giáo dục du khách.
+ Hướng dẫn khách những điều cần làm và những điều không nên làm về
phương diện môi trường ở những điểm tham quan du lịch. Làm cho khách du
lịch nhận thức được những tác động tiềm tàng và trách nhiệm của họ đối với
cộng đồng địa phương nơi họ đến.
+ Cung cấp cho khách du lịch những thông tin đầy đủ nhất và không thiên
lệch để họ có thể hiểu mọi khía cạnh môi trường có liên quan đến chuyến du
lịch, giúp họ có được sự lựa chọn thích hợp.
+ Cung cấp đầy đủ thông tin cho du khách về việc cần tôn trọng những di
sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, môi trường, thuần
phong mỹ tục nơi đến du lịch.
+ Thực hiện nội qui, qui chế của khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch,
cơ sở lưu trú du lịch về việc bảo vệ môi trường du lịch.
gia.Có thời gian để khôi phục tài nguyên hợp lý. Tăng cường công tác thống kê,
và áp dụng các phương pháp tiên tiến của khoa học kĩ thuật trong việc bảo tồn
và phát huy tài nguyên du lịch.
3.5. Giải pháp tăng cường đầu tư trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
du lịch.
Trong đào tạo du lịch, bên cạnh các bài giảng về lý thuyết, cần tăng
cường thực hành, tổ chức nhiều chuyến đi thực tế, lý luận có gắn liền với thực
tiễn thì lý luận đó sẽ không phải là lý thuyết suông. Cần nâng cao cơ sở vật
chất trong môi trường đào tạo.Cơ sở vật chất càng đầy đủ, tiện nghi thì việc
tiếp thu bài học sẽ tốt hơn. Cần phải đào tạo nguồn nhân lực nâng cao hiểu biết
về bảo vệ môi trường cho họ nhằm truyền đạt cho du khách.
Do ngành du lịch liên quan rất chặt chẽ giữa các nước trên thế giới. Chính
vì vậy mà cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia nhằm phát triển du lịch
một cách bền vững cũng như bảo vệ môi trường chung của thế giới .nhận ra
tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch, nhà nước đã
ban hành bộ luật du lịch trong đó có những điều quy định cụ thể về việc hợp tác
quốc tế trong phát triển du lịch.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản