ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN KHAI BAO THUẾ

Chia sẻ: BUI THI KIM LIEN | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
460
lượt xem
147
download

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN KHAI BAO THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn khai báo thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN KHAI BAO THUẾ

  1. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN KHAI BAO THUẾ ́ CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VỀ THUẾ (5T) ̉ I. ĐĂNG KÝ THUẾ II. KHAI THUẾ - TÍNH THUẾ - NỘP THUẾ III. GIA HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ IV. KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐÃ NỘP V. ẤN ĐINH THUẾ VI. KIỂM TRA THUẾ - THANH TRA THUẾ VII. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ CHƯƠNG 2: LÂP TỜ KHAI HAI QUAN VÀ KÊ KHAI ̣ ̉ THUẾ XUẤT KHẨU – THUẾ NHẬP KHẨU (10T) I. LÂP TỜ KHAI HAI QUAN ̣ ̉ II. LÂP BAO THUẾ XNK ̣ ́ III. THỰC HANH TRÊN CAC MÂU TỜ KHAI ̀ ́ ̃ CHƯƠNG 3: LÂP BAO CAO THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC ̣ ́ ́ BIỆT (10T) I. LÂP BAO CAO THUẾ TT ĐĂC BIÊT ̣ ́ ́ ̣ ̣ II. ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ 1. Đăng ký thuế 2. Kê khai nộp thuế 3. Quyết toán thuế
  2. CHƯƠNG 4: LÂP BAO CAO THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ̣ ́ ́ (20T) I. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ II. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ III. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ IV. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 1. Giá tính thuế 2. Thuế suất V. HÓA ĐƠN – CHỨNG TỪ VI. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 1. Phương pháp khấu trừ 2. Phương pháp trực tiếp VII. HOÀN THUẾ VIII. ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ IX. KÊ KHAI THUẾ - QUYẾT TOÁN THUẾ - NỘP THUẾ CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (5T) I. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ II. THU NHẬP CHỊU THUẾ III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ IV. KÊ KHAI, THU NỘP THUẾ V. GIẢM THUẾ, MIỄN THUẾ CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (10T) I. CÁCH TÍNH THUẾ
  3. 1. Công thức 2. Doanh thu hợp lý chịu thuế 3. Chi phí họp lý chịu thuế ̣ ́ ́ ̀ ́ II. LÂP BAO CAO TAI CHINH III. QUYÊT TOAN THUẾ TNDN. ́ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản