Đề cương báo cáo thực tập _ Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

Chia sẻ: gaubongdangyeu

Đề cương báo cáo thực tập _ Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

Nội dung Text: Đề cương báo cáo thực tập _ Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

ĐỀ TÀI TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG
Ơ

Chương 1:Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần chuyển phát nhanh Muôn Phương
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh
1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
1.4.1 Sơ đồ tổ chức
1.4.2 Chức năng,nhiệm vụ của từng phòng ban
1.5 Tình hình kinh doanh trong giai đoạn hiện nay
1.5.1 Thuận lợi
1.5.2 khó khăn
Chương 2: Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán tại công ty:
2.1 cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.1 sơ đồ tổ chức bộ máy
2.1.2 chức năng,nhiệm vụ của từng phần hành
2.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty
2.2.1 tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
2.2.2 tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán,hình thức kế toán
2.3 Áp dụng phương tiện kỹ thuật vào công tác kế toán
Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
chuyển phát nhanh Muôn Phương
3.1 Kế toán tiền lương tại công ty:
3.1.1 Những vấn đề chung
3.1.2 Chứng từ sử dụng
3.1.3 Sổ kế toán
3.1.4 Tài khoản sử dụng
3.1.5 Phương pháp hoạch toán
3.1.6 Ví dụ minh họa
3.2 Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty
3.2.1 Những vấn đề chung
3.2.2 Chứng từ sử dụng
3.2.3 Tài khoản sử dụng
3.2.4 Sổ kế toán
3.2.5 Phương pháp hoạch toán
3.2.6 Sơ đồ hoạch toán
Chương 4: Nhận xét –Kiến nghị
4.1 Nhận xét
4.1.1 Ưu điểm
4.1.2 Nhược điểm
4.2 Một số kiến nghị
4.3 Kết thúc
4.4 Tài liệu tham khảo
4.5 Phụ lục
GVHD: TRẦN HỒNG VÂN
Sinh viên:CHUNG THỊ MẠO
Lớp:08TKT1

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản