de_cuong_cau_hoi_va_tra_loi_triet_hoc_1

Chia sẻ: marc222

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH BAN TRIẾT HỌC – XÃ HỘI HỌC BỘ MÔN TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ & HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: de_cuong_cau_hoi_va_tra_loi_triet_hoc_1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BAN TRIẾT HỌC – XÃ HỘI HỌC
BỘ MÔN TRIẾT HỌC
TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN


(HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ
&
HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)

Page 1 of 487
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
2005
Page 2 of 487
TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
(HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)
Bộ môn Triết học
Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS.TS NNGUYỄN QUANG ĐIỂN
Biên tập :
Sửa bản in :
Trình bày :
Bìa :


Page 3 of 487
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
In 1000 cuốn, Khổ 14,5 x 20,5 cm, tại công ty in

Page 4 of 487
Giấp phép số: /XB-QLXB, ngày tháng năm 2005
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2005
Page 5 of 487
Lời Giới Thiệu


Để triển khai thực hiện tốt việc giảng dạy và học tập môn Triết học Mác – Lênin trong
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh theo tinh thần công văn số 11089/CTCT của vụ
Công tác Chính trị Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 9/12/2002, được sự đồng ý của BCN Ban
Triết học – Xã hội học và BGH Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Bộ môn Triết học
đã tiến hành biên soạn, hội thảo khoa học và xuất bản cuốn sách: Triết học Mác - Lênin
(Hệ thống câu hỏi - đáp án gợi mở và hướng dẫn viết tiểu luận) dùng làm tài liệu hỗ trợ
việc giảng dạy và học tập môn này cho các hệ đào tạo trong trường. Tham gia biên soạn
cuốn sách này gồm:
TS Trần Nguyên Ký biên soạn các câu 1→ 5 và Hướng dẫn viết tiểu luận
ThS Bùi Xuân Thanh biên soạn các câu 16→ 19
TS Bùi Văn Mưa biên soạn các câu 6→ 15, 20→ 22 và 32→ 36
TS Lê Thanh Sinh biên soạn các câu 23→ 25
TS Bùi Bá Linh, biên soạn các câu 26→ 31 và 50→ 51
Page 6 of 487
TS Nguyễn Thanh biên soạn các câu 37→ 40
TS Lưu Hà Vỹ biên soạn các câu 41→ 44
TS Hoàng Trung biên soạn các câu 45→ 49
ThS Vũ Thị Kim Liên biên soạn các câu 52→ 53
TS Nguyễn Ngọc Thu biên soạn các câu 54→ 58
Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, một mặt, chúng tôi căn cứ vào nội dung của
các cuốn giáo trình: Triết học Mác - Lênin của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc
gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Chính trị quốc
gia phát hành năm 1999; Triết học Mác - Lênin (dùng trong các trường đại học và cao
đẳng) của Bộ GD&ĐT, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2002. Mặt khác,
chúng tôi cũng tham khảo các tài liệu trong các sách chuyên khảo về triết học của các tác
giả trong và ngoài nước.

Mặc dù tập thể tác giả rất cố gắng, song cuốn sách này chắc chắn vẫn còn nhiều hạn
chế, Bộ môn Triết học của trường rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành,
sâu sắc của các đồng nghiệp, các sinh viên, bạn đọc để kịp thời sửa chữa, bổ sung trong lần
Page 7 of 487
tái bản sau. Thư từ, ý kiến trao đổi, đăng ký phát hành xin vui lòng liên hệ với Bộ môn Triết
học, Triết học hội học, Trường Đại học
Ban – Xã
Kinh tế TP Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM (Phòng A
216); : (08)8.242.677. Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, tháng
8 năm 2005
Bộ môn Triết học
Trường Đại học Kinh tế
TP Hồ Chí Minh
Page 8 of 487
MỤC LỤC

HỆ THỐNG CÂU HỎI - ĐÁP ÁN GỢI MỞ

 Câu 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc, đặc điểm và đối tượng của triết học.

 Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa
duy tâm trong triết học?

Giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình có sự khác biệt căn
 Câu 3:
bản gì?

Vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Vai trò của triết học Mác – Lênin
 Câu 4:
đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người.

Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử và là một cuộc cách
 Câu 5:
mạng trên lĩnh vực triết học?

 Câu 6: Trình bày những tư tưởng triết học cơ bản của Phật giáo nguyên thủy.

 Câu 7: Trình bày quan niệm về đạo đức – chính trị – xã hội của Nho gia nguyên
thủy
Page 9 of 487
 Câu 8: Trình bày những tư tưởng triết học cơ bản của Đạo gia

 Câu 9: Trình bày những tư tưởng pháp trị của Hàn Phi

 Câu 10: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Đêmôcrít

 Câu 11: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Platông

 Câu 12: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Ph. Bêcơn

 Câu 13: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học R. Đềcáctơ

 Câu 14: Trình bày khái quát về hệ thống triết học của Ph. Hêghen

 Câu 15: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học L. Phoiơbắc

Trình bày các quan niệm cơ bản của triết học duy vật về vật chất?
 Câu 16:

Trình bày quan niệm duy vật biện chứng về vận động và không gian, thời
 Câu 17:
gian?

Trình bày quan niệm duy vật biện chứng về nguồn gốc, bản chất và kết cấu
 Câu 18:
của ý thức?

Page 10 of 487
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản