Đề cương dự thi : “ Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”

Chia sẻ: maithuyhanh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang như ngày nay.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản