ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chia sẻ: Dương Đình Cảnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
755
lượt xem
127
download

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÔN: CƠ SỞ (GỒM 2 PHẦN: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU) A - Yêu cầu chung: - Nắm vững các kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu có cấu trúc, các cấu trúc điều khiển chương trình trong ngôn ngữ C++ để đọc hiểu chương trình, các chương trình con thực hiện các thao tác trên các kiểu dữ liệu đó; - Nắm vững các khái niệm cấu trúc dữ liệu, các thuật toán cơ bản trên các kiểu dữ liệu đó để đọc hiểu một cách nhanh nhất. B - Nội dung chi tiết: I - Các kiểu dữ liệu chuẩn (cơ bản) trong C++ - char, unsigned char (1 byte) - int, unsigned (2 bytes) - long, unsigned long (4 bytes) - float (4 bytes) - long float, double (8 bytes) - long double (10 bytes) II - Các kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản trong C++ 1. Cách khai báo và sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản: - Mảng: Một chiều, hai chiều - Chỗi ký tự - Cấu trúc: struct, union 2. Các thao tác cơ bản trên các kiểu dữ liệu có cấu trúc: - Nhập xuất mảng - Duyệt, tìm kiếm, sắp xếp mảng - Xử lý các phần tử trên mảng: Thêm, bớt, thống kê, … - Nhập xuất chuỗi - Xử lý chuỗi: Thêm, bớt, thống kê ký tự, … - Nhập xuất cấu trúc, mảng cấu trúc III - Con trỏ và cấp phát động bộ nhớ cho con trỏ - Cách khai báo và sử dụng con trỏ - Cấp phát động và thu hồi bộ nhớ đã cấp phát cho con trỏ - Sử dụng con trỏ như là mảng, chuỗi ký tự IV - Tập tin dữ liệu - Quản lý các tập tin dữ liệu - Các thao tác nhập/xuất dữ liệu trên các tập tin dữ liệu:
  2. + Nhập/xuất dữ liệu theo từng khối dữ liệu + Nhập/xuất dữ liệu theo từng dòng văn bản V - Danh sách liên kết - Tổ chức cấu trúc dữ liệu bằng cách sử dụng danh sách liên kết đơn, đôi - Các thao tác trên danh sách liên kết đơn, đôi: + Tạo danh sách + Duyệt danh sách + Thêm, bớt các phần tử + Tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu + Trộn danh sách + Hủy danh sách VI - Danh sách hạn chế - Tổ chức cấu trúc dữ liệu bằng cách sử dụng ngăn xếp, hàng đợi thông qua mảng, danh sách liên kết - Các thao tác trên hàng đợi, ngăn xếp: + Khởi tạo danh sách + Thêm, bớt phần tử VII - Cây nhị phân - Tổ chức cấu trúc dữ liệu bằng cách sử dụng cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, cây cân bằng - Các thao tác trên cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, cây cân bằng: + Tạo cây + Duyệt cây + Thêm, bớt phần tử vào cây + Tìm kiếm dữ liệu + Xử lý cây: Tính chiều cao, số nodes, cân bằng lại, … + Hủy cây - Hết - Ghi chú: Thời gian ôn tập cho cả 2 phần từ 6 buổi
Đồng bộ tài khoản