Đề cương kế toán ngân hàng

Chia sẻ: thangcd6b

Kế toán ngân hàng 1 là môn học nghiên cưú & vâṇ duṇ g các kiến thức cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán để tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng thương mại.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản