Đề cương môn : Giáo dục học đại cương

Chia sẻ: xuongrongxanh132

Vai trò của Giáo dục (và các yếu tố Di truyền, Môi trường xã hội, Hoạt động cá nhân) đối với sự phát triển cá nhân? Rút ra các kết luận sư phạm cần thiết (hoặc các thu hoạch cá nhân) sau khi đã nghiên cứu và nắm vững vai trò của từng yếu tố trên.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản