Đề Cương Môn Học Kỷ năng Học tập và Nghiên cứu - Năm học 2008-2009

Chia sẻ: ngoclanh

Môn học nhằm giúp cho sinh viên học tập hiệu quả, chuyên đề này cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp và kỷ năng học tập, nghiên cứu ở bậc cao đẳng và đại học. Sau khi học xong sinh viên có khả năng:...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản