Đề cương môn quản lý hành chính nhà nước

Chia sẻ: anhden_1970

Câu 1: Phân tích những tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước cộng hòa xã hội ch ủ nghĩa VN ? TL: - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản