Đề cương môn vẽ kỹ thuật và cad cơ khí

Chia sẻ: bonsai89

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Mã môn học: Số tín ch Vẽ kỹ thuật và CAD 21342202 - 21341203 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: các khóa bậc Đại học Bắt buộc: Các môn học tiên quyết: Không Các môn học kế tiếp: Đồ án môn học, Đồ án tốt nghiệp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản