Đề cương nghiên cứu khoa học "Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế"

Chia sẻ: falco

Làm rõ vai trò của nguồn vốn nói chung và nguồn vốn ngoại tệ nói riêng trong nền kinh tế thị trường và đối với hoạt động của Ngân hàng thương mại (NHTM ). Vai trò thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại trong quá trình thực hiện giao lưu thương mại quốc tế. Đánh giá thực trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. Đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế......

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản