Đề cương nghiên cứu (Mẫu bìa)

Chia sẻ: pretty4

Đề cương nghiên cứu (Mẫu bìa). Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Text: Đề cương nghiên cứu (Mẫu bìa)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG …………………………......
------------ ------------
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
(ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ)

TÊN ĐỀ TÀI:..................................................
Học viên:
Giảng viên hướng dẫn:

Chuyên ngành: ............................
Khoá ......
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng…… năm 2009
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
− Tính cấp thiết của đề tài, lý do chọn đề tài
− Tầm quan trọng, ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn;
− Những mong đợi từ kết quả nghiên cứu của đề tài.
2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu này hướng đến những mục tiêu nào:
(1)
(2)
.....
3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài
4. Phương pháp nghiên cứu
a. Câu hỏi nghiên cứu/ giả thiết nghiên cứu
b.Đối tượng nghiên cứu
c.Phương pháp tiếp cận nghiên cứu
(1)
(2)
…..
II. TỔNG QUAN
(ngắn gọn về tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam)
III. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN
Mở đầu
Chương 1: .............................
1.1.
1.2.
1.3.
……..


2
Tổng kết chương 1
Chương 2: .............................
2.1.
2.2.
2.3.
……
Tổng kết chương 2
Chương 3: .............................
3.1.
3.2.
3.3.
…….
Tổng kết chương 3


Kết luận


Tài liệu tham khảo


Phụ lục
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản