Đề cương: nguyên lý máy

Chia sẻ: quanghoa_nl_dhnt

Giới thiệu cấu trúc và cấu tạo cơ bản; các phương pháp cơ bản đêt tính toán, phân tích và tổng hợp về mặt cấu trúc, hình động học, lực học, động lực học. Các biện pháp cơ bản để nâng cao và cải thiện chế độ làm việc và kích thước cơ cấu, máy; những khái niệm cơ bản về tổng hợp, điều phối hoạt động giữa các cơ cấu thông dụng, cơ cấu robot, máy và các hệ thống thiết bị hoạt động về mặt cơ học.....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản