ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 8-9-10

Chia sẻ: bupbelen

Tham khảo tài liệu 'đề cương ôn tập lịch sử 8 bài 8-9-10', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 8-9-10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8

BÀI 8-9-10

BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN KĨ THUẬT,
KHOA HỌC, VĂN HỌC, VÀ NGHỆ
THUẬT THẾ KỈ XVIII-XIXI. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

- Công nghiệp: Kĩ thuật luyện kim cải tiến, máy
móc, máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.
Nguồn nhiên liệu mới

- Giao thông vận tải: tàu thủy, xe lửa chạy bằng
máy hơi nước

- Máy điện tính được phát minh

- Máy móc được sử dụng trong nông nghiệp,
phân hóa học

- Quân sự: chế tạo nhiều loại vũ khí mới

II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và
khoa học xã hội
1. Khoa học tự nhiên

- Đầu TK XVIII, Niu Tơn (Anh) tìm ra thuyết
vain vật hấp dẫn

- Giửa TK XVIII, Lô-mô-nô-xốp ( Nga ) tìm ra
định luật bảo toàn vật chất và năng lượng

- Năm 1837 Puốc-kin-giơ ( Séc ) khám phá bí
mật của thực vật và đời sống

- Năm 1859 Đác-uyn ( Anh ) nêu lên thuyết tiến
hóa và di truyền

2. Khoa học xã hội

- Ơ Đức, Phoi-ơ-bách, Hê-Ghen : chủ nghĩa duy
vật và phép biện chứng được xây dựng tương
đối hoàn thiện

- Ơ Anh, chính trị kinh tế học tư sản ra đời với
Xmít và Ri-các-đô

- Chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn với xanh –
Xi-mông, Phu-ri-ê ( Pháp ) và Ô oen ( Anh )
- Học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác
và Ăng-Ghen đề xướng

3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật

- Văn học: đạt được những thành tựu to lớn,
phục vụ cuộc đấu tranh, giải phóng nhân dân
như: Vôn-te, Mông-te-xki-ơ (Pháp), Si-lơ (
Đức )

- Am nhạc: nhiều thiên tài xuất hiện như Mô-da
( Áo ), Bách và Bét-tô-ven ( Đức )…. Các tác
phẩm ánh cuộc sống, chứa chan tình nhân ái,
ca ngợi cuộc đấu tranh

- Hội họa: xuất hiện nhiều danh họa như: Đa-vít,
Đơ-la-croa, Cuốc-bê ( Pháp)BÀI 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ
XXI. Sự xâm lược và chính sách thống trị của
Anh
- Đầu TK XVIII Anh xâm lược Ấn Độ

- Chính sách thống trị của thực dân Anh quá tàn
bạo  từ 1875 – 1900 có tới 15.000.000 người
cheat

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
của nhân dân Ấn Độ
- Tiêu biểu: Cuộc khởi nghĩa Xi-pay. Thể hiện
tinh than yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất
của nhân dân Ấn Độ

- Các phong trào đấu tranh của nông dân và
công dân Ấn Độ  giai cấp tư sản Ấn Độ
chống thực dân Anh

- 1885 Đảng Quốc dân Đại Hội ( Đảng Quốc đại
) thành lập nhằm đấu tranh giành quyền tự chủ,
phát triển kinh tế dân tộc

- Tháng 7/1908 công nhân Bom-bay bãi công 
thành lập các đơn vị chiến đấu chống thực dân
Anh
BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỬA THẾ KỈ XIX –
ĐẦU THẾ KỈ XXI. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

- Trung quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên,
có nền văn hóa rực rở. Từ nửa sau TK XIX đã
suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát  Các
nước đế quốc tranh nhau xâu xé Trung Quốc

- Cuối TK XIX trở thành nước nửa thuộc địa,
nửa phong kiến

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân
Trung Quốc cuối TK XIX – đầu TK XX

- 1851 – 1864 phong trào nông dân Thái Bình
Trung Quốc

- 1898 cuộc vận động Duy Tân do Khang Hửu
Vi và Lương Khải Siêu khởi xướng

- 1899 phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

III. Cách mạng Tân Hợi
- 8/1905 Tôn Trung Sơn thành lập Trung quốc
Đồng Minh Hội và đề ra học thuyết Tam dân

- 10/10/1911 cách mạng bùng nổ ở Vũ Xương

- Kết quả: lật đổ chế độ chuyên chế, thiết lập chế
độ cộng hòa

- 2/1912 cách mạng kết thúc

- Y nghĩa: cách mạng tư sản, mở đường cho
CNTB phát triển ở Trung Quốc, có ảnh hưởng
đến PTGPDT một số nước Châu Á
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản