Đề cương ôn tập môn công tác xã hội cá nhân và nhóm

Chia sẻ: xomtram

Bất cứ nhóm nào cũng cần có một trưởng nhóm. Xét về nhiều khía cạnh công việc của trưởng nhóm phần nào tương tự là công việc của một nhà quản lý. Cả hai đều chịu trách nhiệm phải đạt được kết quả thông qua sự cố gắng của nhân viên

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản