ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN MARKETING CĂN BẢN (3TC)

Chia sẻ: dai_gia_ngheo

1. Nhận thức về marketing? Phận biệt giữa markeitng truyền thống và marketing hiện đại? 2. Giải thích sự khác nhau giữa nhu cầu tự nhiên, mong muốn, nhu cầu có khả năng thanh toán? Sự phân biệt để có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp khi tham gia thị trường? 3. Các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp? Sự giống nhau và khác nhau giữa các quan điểm đó? 4. Những đặc điểm và chức năng của marketing? Trong các chức năng đó chức năng nào là quan trọng nhất? Tại sao?...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản