Đề cương ôn tập môn tài chính tiền tệ

Chia sẻ: hoandepchai

Là tổng thể các luồng vận động của các nguồn tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế-xã hội trong các lĩnh vực đó.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản