đề cương ôn thi môn đường lối cmdcsvn

Chia sẻ: kitoluan

Từ cuối thế kỷ XIX. CNTB đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc cn. Hàng loạt các nước châu á, phi bị mất độc lập. Các nước tư bản đế quốc: bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân các dân tộc thuộc địa

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản