Đề cương ôn thi môn Lịch sử, Địa lý giữa kỳ 2 lớp 4

Chia sẻ: Tran Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
427
lượt xem
94
download

Đề cương ôn thi môn Lịch sử, Địa lý giữa kỳ 2 lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi giữa học kỳ 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 sẽ mang đến cho các bạn học sinh những cau hỏi bổ ích nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn Sử và Địa. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi môn Lịch sử, Địa lý giữa kỳ 2 lớp 4

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ GIỮA KỲ 2 LỚP 4A3 Câu 1: Nhân vật lịch sử Nguyễn Trãi gắn với sự kiện lịch sử gì? TL: Nhân vật lịch sử Nguyễn Trãi gắn với sự kiện lịch sử : Ông là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê:người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm như Quốc âm thi tập, ... Câu 2: Trình bày ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng? TL: Ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng: mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh bị đổ vỡ. Quân Minh phải xin hàng và rút về nước. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ). Nhà Hậu Lê bắt đầu từ đây. Câu 3: Em hãy trình bày tình hình nước ta cuối thời Trần?Từ giữa thế kỉ thứ XIV tình hình đất nước ngày càng xấu đi.Vua quan ăn chơi sa đọa. Những kẻ có quyền thế vơ vét của cải của nhân dân làm giàu. Cuộc sông nhân dân cơ cực Nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh. Nguy cơ ngoại xâm đang đe dọa,lăm le ngoài bờ cõi Câu 4: Nhân vật lịch sử Hồ Quí Ly gắn với sự kiện lịch sử gì? TL: Nhân vật lịch sử Hồ Quí Ly gắn với sự kiện lịch sử : năm 1400, Hồ Quí Ly đã truất ngôi vua Trần lập nên nhà Hồ. Không chống nổi quân xâm lược, nhà Hồ sụp đổ. Đất nước ta bị nhà Minh đô hộ. Câu 5: Hồ Quí Ly truất ngôi vua Trần trong thời gian nào? Kinh đô đóng ở đâu? Tên nước là gì?- Năm 1400, Hồ Quí Ly truất ngôi vua Trần và đóng đô ở Tây Đô( Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), tên nước là Đại Ngu. Câu 6: Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân xâm lược?- Do Hồ Quí Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội. Câu 7: Ai đã dâng sớ chém 7 tên quan đã lấn át quyền Vua? TL - Chu Văn An. Câu 8: Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch? Vì Ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ, hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm rất thuận lợi để bố trí trận địa mai phục. Câu 9: Em hãy kể lại trận mai phục của quân ta tại ải Chi Lăng?Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân đánh vào Lạng Sơn. Mờ sáng, chúng đến cửa Ải Chi Lăng . Kị binh của ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh của Liễu Thăng ham đuổi nên bỏ ra hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy . khi ngựa chúng đang bì bõm qua đầm lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ như sấm dậy. . Lập tức hai bên sườn núi , những chùm tên lao vun vút phóng xuống. Lọt vào giữa trận địa “ mưa tên” Liễu Thăng và đám kị binh tối tăm mặt mũi. Liễu Thăng bị giết. quân bộ theo sau cũng bị mai phục của ta từ hai bên sườn núi và lòng khe nhất tề xông ra tấn công. Quân địch hoản loạn, lại nghe Liễu Thăng bị giết cang khiếp sợ. hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy. Câu 10: Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chông quân Minh xâm lược? Chiến thắng Chi Lăng góp phần quyết định thẵng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn. Câu 11: Nhân vật lịch sử Lê Lợi gắn với sự kiện lịch sử gì? TL: Nhân vật lịch sử Lê Lợi gắn với sự kiện lịch sử: Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân xâm lược nhà Minh thắng lợi, lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời kì Hậu Lê. Câu 12: Lê lợi lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào, lấy niên hiệu là gì? mở đầu thời đại nào?- 1428 Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Thăng Long, tên nước là ĐạiViệt;lấy niên hiệu là Lê Thái Tổ và mở đầu thời Hậu Lê. Câu 13: Quân Lê Lợi đã dùng mưu gì để diệt giặc? Kị binh ta ra nghênh chiến rồi giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Câu 14: Nhân vật lịch sử Lê Thánh Tông gắn với sự kiện lịch sử gì? TL: Nhân vật lịch sử Lê Thánh Tông gắn với sự kiện lịch sử : Ông cho vẽ bản đồ đất nước và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội. Câu 15: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? TL: Nhà Hậu Lê đặt ra lễ xướng danh (Lễ đọc tên người đỗ); Lễ vinh quy (Lễ đón rước người đỗ cao về làng); khắc tên tuổi người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh những người có tài. Câu 16: Vì sao nói NTrãi, LT Tông là nhà văn hoá tiêu biểu? TL: - Vì NTrãi có nhiều tác phẩm văn học, lịch sử, địa lí không chỉ nói lên tinh thần chiến đấu vì nền độc lập của Tổ Quốc mà còn mang đậm tinh thần độc lập và nhân đạo.Suốt đời ông đã có nhiều đóng góp cho nhân dân và đất nước.Vì LT Tông là ông vua có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước về củng cố quốc phòng, pháp luật, kinh tế, giáo dục và văn thơ.
  2. Câu 17: Những sự việc nào thể hiện quyền tối cao của nhà vua? Đó là: Vua có quyền tuyệt đối.Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.Vua trực tiếp chỉ huy quân đội. Câu 18:Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?TL:Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức: bảo vệ quyền lợi của vua,quan lại,địa chủ; bảo vệ chủ quyền quốc gia; khuyến khích phát triển kinh tế; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. Câu 19: Thời Hậu Lê trải qua các đời vua nào? Đời vua nào phát triển cao nhất? Các đời vua trải qua đó là: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông…vv. Đời vua nào phát triển cao nhất là đời vua Lê Thánh Tông ( 1460- 1497) Câu 20: Nhà hậu Lê đặc biệt là vua Lê Thánh Tông đã làm gì để quản lí đất nước? Nhà Hậu Lê đã cho vẽ bản đồ Hồng Đức và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền dân tộc và trật tự xã hội. Câu 21 Điểm tiến bộ của bộ luật Hồng Đức ở chổ nào? - Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. Câu 22: Do đâu mà đầu thế kỉ XVI, nước ta đã lâm vào thời kì chia cắt?Vào đầu thế kỉ XVI, nước ta đã lâm vào thời kì chia cắt vì: chính quyền nhà Lê suy yếu, các tập đoàn phong kiến đã cấu xé, tranh giành ngai vàng. Câu 23: Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì?Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả là nhân dân lao động cực khổ, đất nước bị chia cắt, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước. Câu 24: Sông Gianh thuộc tỉnh nào? (thuộc tỉnh Quảng Bình) Câu 25: Đàng Ngoài do họ nào cai trị và đàng trong do họ nào cai trị?- Đàng Ngoài do họ Trịnh cai trị. - Đàng trong do họ Nguyễn cai trịCâu 26: Cuộc khẩn hoang ở Đàng trong diễn ra như thế nào? Từ cuối thế kỉ XVI công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong xúc tiến mạnh mẽ. Nông dân, quân lính được phép đem cả gia đình vào phía nam khẩn hoang , lập ấp. Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nữa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn đi khai phá đất hoang. Đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào nam từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa, đến nam trung bộ, Tây Nguyên, đoàn người cứ tiếp tục đi sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Đi đến đâu họ lập làng, lập ấp mới đến đó Câu 27: Tác dụng của cuộc khẩn hoang:Cuộc khẩn hoang đã dần dần mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, xóm làng hình thành và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt. Câu 28: Các sự kiện tiêu biểu ở triều đại Nhà Trần và nhà Hậu Lê Triều Đại Sự kiện tiêu biểu NHà TRần - Thành lập năm 1226Nhà trần rất quan tâm đến việc đê điều - Nhà trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước - Ba lần chiến thắng quân Mông nguyên NHà Lý - Chiến thắng Chi Lăng,;ập nên nhà Hậu Lê - Nhà Hâu lê tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ - Giáo dục thời Hậu Lê có nền nếp và qui cũ Giáo dục vh và khoa học rất phát triễn
  3. BÀI 17: ĐỒNG BĂNG NAM BỘ Câu 1: Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?Đồng bằng Nambộ nằm ở phía nam nước ta, do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp tạo nên. Câu 2: Em hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng nam bộ? Là đồng bằng lớn nhất nước ta, diện lớn gấp ba lần diện tích đồng bằng Bắc Bộ. Phần tây nam bộ có nhiều đất trũng dễ bị ngập nước như đồng Tháp Mười,Kiên Giang, Cà Mau. Có nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo. * Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, không có đê ven sông đẻ ngăn lũ như Đồng bằng bắc bộ. Mùa khô kéo dài, đồng bằng rất thiếu nước ngọt. Câu3: Tại sao gọi là sông Cửu Long : Vì nó đổ ra chín nhánh. Câu 4 : Nêu sự khác nhau giữa ĐB Bắc Bộ và ĐB Nam Bộ về đặc điểm thiên nhiên ? Đặc Điểm ĐB Bắc Bộ ĐB Nam Bộ Địa hình Tương đối cao Có nhiều vùng trũng ngập nước Sông ngòi Có hệ thống đê chạy dọc hai bên bờ Sông ngòi ,kênh rạch chằng chịt.. sông Không có hệ thống đê chạy dọc hai bên bờ sông Đất đai Hàng năm không được bồi đắp thêm Hàng năm được bồi đắp thêm phù sa. Ngoài đất phù sa phù sa còn có đất phèn và đất mặn Khí hậu Có 4 mùa, có mua đông lạnh Chỉ có hai mùa ; Mùa mưa và mùa khô Câu 5:Nêu một số hoạt động sản BÀI 24: DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG Câu 1: Em hãy nêu thứ tự từ bắc đến nam các đồng bằng duyên hải miền Trung:+ Các đồng bằng duyên hải miền Trung: - ĐB Thanh Nghệ- Tĩnh- ĐB Bình- Trị - Thiên- ĐB Nam- Ngãi- ĐB Bình Phú- Khánh Hòa ĐB Ninh Thuận- Bình Thuận. Câu 2: Vì sao ĐBằng Duyên Hải Miền Trung nhỏ, hẹp? Vì : - Các dãy núi ở đây lan ra sát biển và do các con sông ngắn tạo nên. Câu 3: Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung: - Diện tích nhỏ, hẹp. Ven biển thường có các cồn cát cao 20-30m, có các đầm phá. Đất kém màu mỡ hơn đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ. Câu 4: Người dân ở Đồng Bằng duyên hải miền Trung trồng phi lao để làm gì? Để: ngăn gió di chuyển các cồn cát ven biển vào sâu đất liền, phủ lấp lên nhà cửa, ruộng vườn, đường sá.
  4. Câu 5: hãy nêu đặc điểm khí hậu vùng duyên hải Miền Trung: TL: - Phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh, Phía nam dãy Bạch Mã nóng quanh năm. - Mùa hạ thường khô, nóng và bị hạn hán. Cuối năm thường có mưa lớn và dễ gây ngập lụt. 1/ Đặc điểm, vị trí Thành phố Hồ Chí Minh: : Ở phía Đông bắc của đồng bằng Nam Bộ. - Giáp biển đông và các tỉnh: Bà Rịa, vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến các tỉnh khác bằng đường Ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển, đường không. 2/ Hãy kể tên các ngành công nghiệp chính ở thành phố Hồ Chí Minh: Điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, dệt may, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng. 3/ Một số nơi vui chơi giải trí ở thành phố Hồ Chí Minh Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên….vv 4/ Thành phố Sài Gòn được mang tên Bác năm nào? - Năm 1976 5/ Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên con sông nào? - sông Sài Gòn 6/ Vì sao nói Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa lớn: là trung tâm kinh tế Vì: - Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ngành công nghiệp đa dạng như điện, điện tử, hóa chất…Hoạt động thương mại rất phát triển, nhiều chợ và siêu thị lớn, có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn và cảng biển lớn bậc nhất cả nước. - khoa học, văn hóa lớn Có nhiều viện nghiên cứu, trường Đại học,có nhiều khu vui chơi giải trí hấp dẫn như: Đầm sen, suối Tiên…vv .thành phố Hải Phòng:Câu 1: thành phố Hải Phòng nằm ở phía nào của đồng bằng bắc bộ? Giáp với tỉnh nào? Thành phố Hải Phòng nằm ở Đông bắc đồng bằng Bắc Bộ. Giáp với Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình Câu 2: Em hãy kể các cửa sông ở Hải Phòng: Cửa Nam Triệu, cửa Cấm, cửa Lạch Tray, cửa văn Ức, cửa Thái Bình. Câu 3: hãy nêu điều kiện để thành phố Hải Phòng trở thành một cảng biển, một trung tâm du lịch lớn cả nước. Hải Phòng có cảng biển lớn do nằm bên bờ sông Cấm, cách biển khoảng 20 km thuận tiện cho việc ra vào, neo đậu của tàu biển. có những cầu tàu lớn để cập bến, có bãi rộng và nhà kho chứa hàng và nhiều phương tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa dễ dàng, nhanh chóng. + là trung tâm du lịch vì: Có bãi biển đẹp; Đồ Sơn, đảo Cát Bà với nhiều phong đẹp và hang động kì thú, các di tích Lịch sử… các lễ hội như: Hội chọi trâu, hội Đua thuyền trên biển… Hệ thộng khách sạn, nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi. Câu 4: Em hãy nêu tên các nhà máy đóng tàu ở Hải Phòng và các sản phẩm của các nhà máy trên? - Các nhà máy : Bạch Đằng, Cơ khí Hạ Long, Cơ khí Hải Phòng.Các sản phẩm: đóng mới và sửa chữa các loại sà lan, ca nô, tàu đánh cá, tàu du lịch, tàu chở khách trên sông và trên biển, tàu vận tải hàng vạn tấn
  5. Môn: Khoa học - Lớp 4 Câu 1: Tại sao có gió? Nêu tác hại do bão gây ra đối với đời sống con người và cách phòng chống bão. Không khí chuyển động từ nơi lạnh sang nơi nóng tạo thành gió. Bão làm thiệt hại về người và của. Để phòng chống bão cần theo dõi bản tin thời tiết, tìm cách bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, đề phòng khan hiếm thức ăn và nước uống, đề phòng tai nạn do bão gây ra. Ở thành phố cần cắt điện. Ở vùng biển, tàu thuyền không nên ra khơi và phải đến nơi trú ản an toàn. Câu 2 : Tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền, ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển. Vì Ban ngày dưới ánh sáng mặt trời, phầ đất liền nóng nhanh hơn phần biển . Do đó không khí ở phần biển sẻ lạnh hơn không khí phần đất liền.Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng và tạo thành gió từ biển thổi vào đất liền. Ban đêm, phần đất liền nguội nhanh hơn phần biển . do đó không khí phần đất liền sẻ lạnh hơn không khí phần biển. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng và tạo thành giótừ đất liền thổi ra biển Câu 3: Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm và một số cách phòng chống ô nhiễm không khí. - do bụi : Bụi tự nhiên, bụi núi lửa sinh ra,bụi do hoạt động con người, bụi do các lọa xe cộ... Khói, khí độc, Sự lên men các vi khuẩn, vi khuẩn,…là những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm. Chúng ta có thể sử dụng một số cách chống ô nhiễm không khí như: Thu gom và xử lí phân, rác hợp lí, giảm lượng khí thải độc hại của xe động cơ và của nhà máy; giảm bụi, khói đun bếp; bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh,… Câu 4: Nêu các ví dụ âm thanh truyền qua chất rắn, lỏng, khí: - chất khí; Tai ta nghe tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của bạn bè… - Chất rắn: gõ thước vào hộp bút trên mặt bàn ,áp một tai xuống bàn, bịt tai kia lại ta sẽ nghe được âm thanh.áp tai xuống đát nghe tiếng vó ngựa từ xa. - Chất lỏng: cá nghe thấy tiếng chân người bước.cá voi cá heo có thể nói chuyện với nhau dưới nước. Câu 5: Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với con người và động, thực vật? Vai trò của ánh sáng đối với đời sống con người và động, thực vật là: -Đối với đời sống con người: Ánh sáng giúp con người có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khỏe. Nhờ có ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. -Đối với động vật: Ánh sáng giúp động vật di chuyển, kiếm ăn, nước uống và tránh kẻ thù.Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật. -Đối với thực: Ánh sáng giúp thực vật duy trì sự sống. ! kể cả con người. Câu 6: Âm thanh cần thiết cho cuộc sống của con người như thế nào: Âm thanh rất cần cho con người. Nhờ có âm thanh, chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu,… Câu 7: Tiếng ồn có tác hại gì đối với con người? Hãy nêu những biện pháp phòng chống tiếng ồn? * Tiếng ồn ảnh hưởng tới sức khỏe con người, có thể gây mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh, có hại cho tai,… * Những biện pháp phòng chống tiếng ồn như: - Có những quy định chung về không gây tiếng ồn ở nơi công cộng - Sử dụng các vật ngăn cách làm giảm tiếng ồn truyền qua tai.xây phòng cách âm.. Câu 8:Con người cần ánh sáng vì: a. Ánh sáng giúp con người nhìn rõ mọi vật, nhận biết thế giới hình ảnh, màu sắc. b. Ánh sáng giúp con người khỏe mạnh.
  6. c. Ánh sáng giúp thực vật xanh tốt nhờ đó con người có được thức ăn từ thực vật d. Tất cả các ý trên. Câu9; Nêu 3 việc nên làm để tránh tác hại cho mắt: - Đọc ,viết đúng khoảng cách giữa mắt và vở,sách 30 cm. - Đọc sách đủ ánh sáng không quá mạnh hoặc quá yếu - Ngồi đọc ,viết tư thế ngay ngắn . -Xem ti vi vừa phải, giữ đúng khoảng cách khi xem… * 3 việc Không nên làm để tránh tác hại cho mắt: - nhìn thẳng vào ánh lửa hàn - Nhìn thẳng vào mặt trời. chiếu đèn pin vào mắt bạn - Xem ti vi,chơi điện tử quá lâu Câu 10: Người ta chia sức gió thổi thành bao nhiêu cấp độ: a .10 cấp độ c. 12 cấp độ b. 11 cấp độ d. 13 cấp độ x Câu 11: Cần tích cực phòng chống bão bằng cách: a. Theo dõi bản tin thời tiết b. Tìm cách bảo vệ nhà cửa, sản xuất c. Dự trữ thức ăn, nước uống d. Đề phòng tai nạn do bão gây ra ( đến nơi trú ẩn an toàn, cắt điện…) e. Tất cả các ý trên.x Câu 12: Không khí sạch là không khí: a. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị. b. Chỉ chứa các khói, bụi, khí độc, vi khuẩn với tỉ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe con người. c. Cả hai ý trên. x Câu 13: Vật phát ra âm thanh khi nào? a. Khi vật va đập với vật khác. b. Khi uốn cong vật. c. Khi nén vật lại. d. Khi làm vật rung động. x Câu 14:Vật nào tự phát sáng?vật được chiếu sáng a. Mặt trời.ngọn lửa. bóng đèn điện khi có dòng điện chạy qua b. Vật được chiếu sáng Mặt trăng.gương, tủ, bàn ghế.. Câu 15 Bóng tối xuất hiện khi nào? Bóng tối xuất hiện sau vật cản sáng khi vật này được chiếu sáng. Câu 16: Tại sao khi đun nước ta không nên đổ đầy ấm? Vì khi đun nước nhiệt độ cao nước nở ra và tràn ra ngoài . Câu 17 : Tại sao mặc nhiều áo mỏng( có độ dày bằng 1 áo dày) lại ấm hơn 1 áo dày ? Vì Giữa các lớp áo mỏng có không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên mặc nhiều áo mỏng sẻ ấm hơn 1 áo dày . Câu 18; Vì sao khi trời lạnh tay ta đặt vào một vật bằng đồng lại có cảm giác lạnh hơn so vơi đặt vào gỗ? Vì Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên tay ta truyền nhiệt cho đồng nhiều hơn cho gỗ . Vì vậy tay ta cảm giác lạnh hơn …. Câu 19: Vì sao khi gõ trống tai ta nghe được tiếng trống? Vì Mặt trống rung động làm không khí xung quanh rung động .Rung động này được lan truyền trong không khí.Khi đến tai ta không khí rung động sẽ tác động lên màng nhỉ và tai ta nghe được trống
Đồng bộ tài khoản