ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN THUẾ

Chia sẻ: sp3ntt

Câu 1.So sánh thuế với phí và lệ phí ? Tại sao có những khác nhau đó ? a. Giống nhau: + Đều là những nguồn thu của ngân sách nhà nước. +Do các cơ quan quản lý tài chính tiến hành + Căn

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản