Đề cương ôn thi Nhà nước & pháp luật

Chia sẻ: thontay1

Nguồn gốc Nhà nước là sản phẩm của XH phát triển đến một giai đoạn nhất định, tức là giai đoạn trong XH hình thành phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp không thể điều hoà được thì xuất hiện nhà nước.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản