Đề cương ôn thi tư tưởng HCM

Chia sẻ: cuongcom

Tư tương là sư phản ánh hiện thưc trong y ́ thưc, là biểu hiện quan hệ của con ngươi vơi thế giơi xung quanh. Trong thuâṭ ngư “tư tương HCM”, khái niệm “tư tương” có ý nghĩa ơ tầm khái quát triết học. Khái niệm “tư tương” ơ đây không phải dùng vơi nghĩa tinh thần – tư tương, ý nghĩa tư tương của một cá nhân, môṭ côṇ g đôǹ g, mà vơis nghiã là môṭ hệ thôń g nhưng quan điêm̉ , quan niêṃ , luâṇ điêm̉ đươc xây dưng trên môṭ nêǹ tan̉ g triêt́ hoc̣ (thế giơi quan va...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản