ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Luật ngân sách nhà nước

Chia sẻ: thiuyen3

Lý thuyết: 1. Nêu khái niệm, đặc điểm của NSNN? Trình bày nguồn gốc ra đời của thuật ngữ NSNN? 2. Nêu và phân tích vai trò của NSNN? 3. Phân tích sự tác động của một kế họach thu, chi NSNN đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia? 4. Việc chi tiêu NSNN ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia? 5. Bản kế họach thu, chi tài chính của Nhà nứơc trong một năm dương lịch sau khi đựơc Quốc Hội thông qua có tên...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản