Đề cương tự soạn môn nhà nước pháp luật và quản lý hành chính - Phan Thanh Hiền

Chia sẻ: thienhanh69py

Câu 1: Nhà nước là gì? - Nhà nước là 1 tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý XH nhằm duy trì trật tự xã hội và bảo vệ địa vị thống trị của giai cấp cầm quyền.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản