Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Chia sẻ: vietsuper

Mục tiêu chung: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đưa ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại thành phố cao lãnh.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản