Để hành động lời nói của bạn càng thuần thục

Chia sẻ: doquyen_1

Lời nói tất phải đáng tin, hành động tất phải có kết quả. Để hành động lời nói của bạn càng thuần thục Làm việc thực ra cũng giống như nói chuyện, có người nói chuyện dài dòng văn tự, làm cho người ta càng nghe càng mù tịt, không hiểu họ đang nói gì khiến người ta phiền chán; có người thì nói năng ngắn gọn, lời lẽ trong sáng, dễ hiểu làm cho người nghe thích thú cảm thấy những gì họ nói ra thật hấp dẫn, khiến người ta hoang nghênh, ủng hộ. Mọi người thường cảm thấy...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản