Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

Chia sẻ: Trần Phúc Hoà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
2.219
lượt xem
120
download

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

  1. Sở GD&ĐT Đồng Nai ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 11 (2010) Trường THPT Kiệm Tân Môn Tóan, thời gian 90 phút Câu 1: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau: 5+ x x −1 a, x 2 − 5 x + 6 > 0; b, 1 + ≥ 0; c, ≤0 x−3 x − x−6 2  x + my = 1 Câu 2:(2 điểm) Cho hệ phương trình:  2 x − y = 5 a, Giải hệ với m=1 b, Tìm m để hệ vô nghiệm. Câu 3: (1,5 điểm) 4 Cho cosα = , với 00 < α < 900 . Tính: sinα ; sin2α . 5 Câu 4: (3,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm; AD = 8cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, AD. a) Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD. b) Tính diện tích tứ giác CDNM. c) Tính góc MCN. Sở GD&ĐT Đồng Nai ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 11 (2010) Trường THPT Kiệm Tân Môn Tóan, thời gian 90 phút Câu 1: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau: 5+ x x −1 a, x 2 − 5 x + 6 > 0; b, 1 + ≥ 0; c, ≤0 x−3 x − x−6 2  x + my = 1 Câu 2:(2 điểm) Cho hệ phương trình:  2 x − y = 5 a, Giải hệ với m=1 b, Tìm m để hệ vô nghiệm. Câu 3: (1,5 điểm) 4 Cho cosα = , với 00 < α < 900 . Tính: sinα ; sin2α . 5 Câu 4: (3,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm; AD = 8cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, AD. a) Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD. b) Tính diện tích tứ giác CDNM. c) Tính góc MCN. ĐÁP ÁN
  2. Câu 1: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau: x = 2 a, x 2 − 5 x + 6 = 0 ⇒  ......................................................................................................0,25điểm x = 3 Vẽ bảng xét dấu đúng.............................................................................................................0,5điểm Kết luận tập nghiệm S = (–∞; 2) ∪ (3; +∞) .........................................................................0,25điểm 5+ x 2x + 2 b, 1 + ≥0⇔ ≥ 0 ....................................................................................................0,25điểm x−3 x −3 Tìm nghiệm: x = –1; x = 3; Vẽ bảng xét dấu đúng................................................................0,5điểm Kết luận tập nghiệm S = (–∞; –1] ∪ (3; +∞) .......................................................................0,25điểm x −1 c, ≤ 0; Tìm nghiệm đúng: x = 1; x = –2; x = 3.....................................................0,25điểm x − x−6 2 Vẽ bảng xét dấu đúng.............................................................................................................0,5điểm Kết luận tập nghiệm S = (–∞; –2) ∪ [1; 3) ..........................................................................0,25điểm  x + my = 1 Câu 2:(2 điểm) Cho hệ phương trình:  2 x − y = 5  x + y =1 a, Thế m = 1:  .............................................................................................0,5điểm 2 x − y = 5  x + y =1  x=2  ⇔ .................................................................................................0,5điểm  2 x − y = 5  y = −1  x + my = 1 (1) b,  . Từ (1): x = 1 – my..................................................................0,25điểm 2 x − y = 5 (2) Thế vào (2): 2(1 – my) – y = 5 ⇔ –(2m + 1)y = 3......................................................0,5điểm Hệ phương trình vô nghiệm ⇔ 2m + 1 = 0 ⇔ m = –1/2 ...........................................0,25điểm Câu 3: (1,5 điểm) 2 Ta có sin α = ± 1 − cos α = ± 1 −   = ± .......................................................0,5điểm 4 2 3   5 5 3 Vì 00 < α < 900 nên sinα = .............................................................................0,5điểm 5 4 3 24 sin2α = 2sin α .cos α = 2. . = ........................................................................0,5điểm 5 5 25 Câu 4: (3,5 điểm)
  3. B C Chu vi ABCD = 28,00 cm C v A 0 D t A 0 cm2 Diện tích ABCD = 48,00 c 2 A Area M 0 cm2 MBC = 12,00 c 2 M A Area MAN = 6,00 cm M 0 c 2 2 A M 0 cm2 Area MNDC = 30,00 c 2 ∠M m∠MCN = 35,75° ° N A D Hình vẽ.....................................................................................................................................0,5điểm Chu vi ABCD = 2(6.8)=28cm..................................................................................................0,5điểm Diện tích ABCD = 6.8 = 48cm2...............................................................................................0,5điểm SMBC = 12cm2............................................................................................................................0,25điểm SMAN = 6cm2..............................................................................................................................0,25điểm SMNC = SABCD – SMBC – SMAN = 48 – 12 – 6 = 30cm2................................................................0,5điểm MC = MB2 + BC2 = 73 ......................................................................................................0,25điểm MN = MA 2 + AN 2 = 5 ..........................................................................................................0,25điểm NC = ND 2 + DC 2 = 52 .......................................................................................................0,25điểm · MC 2 + NC2 − MN 2 100 · cos MCN = = ⇒ MCN ; 35, 750 ...............................................0,25điểm 2.MC.NC 2 3796

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản