Đề khảo sát giữa kì I môn tiếng việt lớp 4

Chia sẻ: tinart97

a, Những câu văn nào trong bài nói về tấm lũng thương xót của cậu bé với ông lóo ăn xin? A. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại. B. Cảnh nghèo đói đó gặm nỏt con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!

Nội dung Text: Đề khảo sát giữa kì I môn tiếng việt lớp 4

Hä vµ tªn: §Ò kh¶o s¸t gi÷a k× I
Năm học 2010-2011
Líp:
Môn : Tiếng Việt – Lớp 4
A/ Điểm đọc:
I – Đọc thành tiếng: (10đ) Bài Người ăn xin.
II – Đọc thầm và trả lời câu hỏi:
C©u1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
a, Những câu văn nào trong bài nói về tấm lòng thương xót của cậu
bé với ông lão ăn xin?
A. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại.
B. Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết
nhường nào!
C. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia.
D. Trên người chẳng có tài sản gì.
b, Cậu bé đã cho ông lão cái gì?
A. Tiền của.
B. Tình thương và lòng thông cảm sâu sắc.
C. Đồng hồ.
D. Khăn tay.
c, Cậu bé đã nhận được những gì ở ông lão ăn xin?
A. Cậu bé đã nhận được sự đồng cảm ở ông: ông đã hiểu tấm long của
cậu.
B. Cậu bé đã nhận được sự biết ơn từ ông lão.
C. Cậu đã nhận được một bài hát thay cho lời cám ơn.
C©u2. Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
C©u3. Chọn từ có tiếng “ tự” thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu
sau:
a, Bạn Lan rất ……………học bài, không phải để ai nhắc nhở.
b, Vì hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nên anh Minh sống
………….từ bé.
c, Mỗi chúng ta ai cũng phải có lòng ……………
d, Chúng ta phải cố suy nghĩ, ………….làm bài không coi của bạn.
C©u4. Tìm 3 danh từ chỉ khái niệm và đặt câu với một từ vừa tìm được.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
C©u5. Tìm 2 thành ngữ nói về tình đoàn kết.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
B/ Điểm viết:
I – Chính tả: (10đ) Bài viết: Vào nghề (TV4- Tập 1 trang 72)
Bài tập:
1. Điền tiếng chứa d, r hoặc gi vào chỗ trống:
………sợ
con……. ………bão nói…….
2. Điền từ vào chỗ trống theo yêu cầu:
- Hai từ láy bắt đầu bằng âm ch:
- Hai từ láy bắt đầu bằng âm r:
II – Tập làm văn:
Em có người thân( hoặc bạn) ở vùng đang bị bão lũ. Em hãy viết thư thăm
hỏi và động viên người đó.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản