ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Chia sẻ: mrtoanto

Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Học sinh biết khái niệm lăng trụ, khối chop, các khối đa diện; HS biết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện, HS biết khái niệm của các khối đa diện đều, Biết các công thức tính thể tích các khối lăng trụ và chóp. Kỷ năng: HS giải được dạng bài tập liên quan, Tính được thể tích khối lăng trụ và chóp.

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
a/ Kiến thức:
- Học sinh biết khái niệm lăng trụ, khối chop, các khối đa diện
- HS biết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện
- HS biết khái niệm của các khối đa diện đều
- Biết các công thức tính thể tích các khối lăng trụ và chóp
b/ Kỷ năng:
- HS giải được dạng bài tập liên quan
- Tính được thể tích khối lăng trụ và chop
II/ MỤC TIÊU
- Nhận biết được các khối đa diện và khối đa diện đều
- Biết cách phân chia và lắp ghép
- Nắm vững các công thức vận dụng và tính được thể tích
- Nắm vững lý thuyết rèn luyện kỷ năng giải bài tập và giúp cho bài giảng chương sau.
III/ MA TRẬN ĐỀ


Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Cộng
Chủ đề TN TL TN TL TN TL
Khái niệm 2 1 3
khối đa
diện 0,8 0,4 1,2
2 1 1 4
Khối đa
diện lồiVà đều 0,8 0,4 0,4 1,6
2 1 1+ H.vẽ 1 4
Thể tích khối
Đa diện 0,8 0,4 2,5 3,5 7,2
6 3 1+ H.vẽ 1 1 11
Cộng
2,4 1,2 2,5 0,4 3,5 10

III/ ĐỀ (2 phần )
A/ TRẮC NGHIỆM : 4đ
1 Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất :
A 5 cạnh B 4 cạnh C 3 cạnh D 2 cạnh
2 Trong một khối đa diện lồi các mặt là tam giác, nếu gọi c là cạnh ,m là số mặt thì hệ thức
nào sau đây đúng
A 2m = 3c B 3m = 2c C 3m = 5c D c = 2m
3 Khổi đa diện 12 mặt đều ( mỗi mặt là ngũ giác đều ) có tất cả bao nhiêu cạnh ?
A 18 B 20 C 26 D 30
4 Cho khối hình hộp chữ nhật mỗi mặt chéo của khối chia khối đó thành bao nhiêu khối đa

A 2 B 3 C 4 D 5
5 Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :
I Số cạnh của khối đa diện lồi lớn hơn hoặc bằng sáu
II Số mặt của khối đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng năm
III Số đỉnh của khối đa diện lớn hơn bốn
A Chỉ I B Chỉ II C I và II D I và III
6 Cho khối lăng trụ tam giac đều ABC.A’B’C’.Về phía ngoài của khối lăng trụ này ta ghép
thêm một khối lăng trụ tam giác đều bằng với khối lăng trụ đã cho sao cho hai khối lăng trụ có
chung một mặt bên. Hỏi khối đa diện mới lâp thành có mấy cạnh ?
A 9 B 12 C 15 D 18
7 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có thể tích V .Trên (A’B’C’)lấy M bất kỳ .Thể tích
khối chóp M.ABC Tính theo V bằng
A V/2 B 2V/3 C V/3 D
3V/4
8 Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
A Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tưong ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
B Hai khối hộp có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
C Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
D Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì cóthể tích bằng nhau .
9 Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A 1 B 2 C 3 D 4
10 Tổng diện tích các mặt của hình hình lập phương là 96. Thể tích của khối lập đó là
A 64 B 91 C 84 D 48
II TỰ LUẬN : 6đ
Cho hình chóp S.ABC vơi ABC là tam giác đều cạnh a SA vuông góc với (ABC), SA= h .Gọi H,I là trự
của tam giác ABC và tam giác SBC
1 chứng minh IH vuông góc (SBC)
2 Tính thể tich tứ diện IHBC theo avà h
ĐÁP ÁN

I/ Trắc nghiệm :
Gồm 10 câu mỗi câu 0,4đ
Câu 1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10
C B D A A B C D D A
II / Tự luận: (6đ)
+ Vẽ hình đúng (0,5đ)
1/ (2đ) S
Gọi E là trung điểm của BC ta có I € SE, H € AE (0,5 đ)
- Chứng minh được BC IH (0,5 đ)
- Chứng minh được SC IH (0,5đ)
F
Suy ra IH (SBC) (0,5đ)
2)
A C
Chứng minh được ASE và IHE đồng dạng (0,5đ) H I
Suy ra E
IH IE HE
SA = AE = SE (0,5đ)
B

- Tính đúng ah 3
IH = (0,5đ)
3 4h2 + 3a2
a2 (0,5đ)
IE =
4h2 + 3a2
2 (0,5đ)
a3
S =
BIC 4h2 + 3a2
4
- Viết đúng công thức:
= 1 HI. (0,5đ)
VH.IBC 3 BIC
S

- Kết luận đúng (0,5đ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản