ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11- CHƯƠNG 1 Trường THPT EaH’leo 2011

Chia sẻ: phalinh1

SỞ GD-ĐT ĐĂKLĂK Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian Năm học 2010- giao đề) I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7 điểm) Câu 1 (3 điểm) Phát biểu định nghĩa các phép biến hình sau: 1/ Phép tịnh tiến theo vectơ 2/ Phép vị tự tâm O, tỉ số k. v Áp dụng: cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt l trung điểm của AB, AC. Tìm ảnh của tam giác AMN qua phép vị tự tâm A tỉ số l 2. Câu 2(3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, I theo thứ tự...

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11- CHƯƠNG 1 Trường THPT EaH’leo 2011

SỞ GD-ĐT ĐĂKLĂK ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 11- CHƯƠNG 1

Trường THPT EaH’leo Năm học 2010-
2011

Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời giangiao đề)I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Phát biểu định nghĩa các phép biến hình sau:

1/ Phép tịnh tiến theo vectơ v


2/ Phép vị tự tâm O, tỉ số k.
Áp dụng: cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt l
trung điểm của AB, AC. Tìm ảnh của tam giác AMN
qua phép vị tự tâm A tỉ số l 2.

Câu 2(3 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, I theo thứ tự
là trung điểm của các cạnh AB, CD, BC, EF.

1/ Hãy tìm ảnh của tam giác AEI qua phép dời hình có
được từ việc thực hiện liên tiếp phép phép đối xứng trục
IH và phép tịnh tiến theo vectơ AE


2/ Từ kết quả trên, hãy suy ra tam giác AEI bằng tam
giác FCH.

Câu 3(1 điểm)

Chứng minh rằng khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự
tâm O sẽ được một phép vị tự tâm O.II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
Học sinh làm theo phần nào thì phải làm theo phần
riêng chương trình đó

1. Theo chương trình chuẩn

Câu 3a (3 điểm)

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(-5 ; 3), đường
thẳng d có phương trình 3x  y  3  0 .

1/ Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng trục Ox.

2/Tìm ảnh của A phép vị tự tâm O, tỉ số k= -2

2. Theo chương trình nâng cao

Câu 3b (3 điểm)

1/Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương
viết phương trình của d’ là ảnh của d
trình 3 x  2 y  6  0. Hãy

qua phép vị tự tâm O tỉ số k=-2.

2/Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(2 ; 1) và B(8 ;
4).Tìm tọa độ tâm vị tự của hai đường tròn (A ; 2) và (B
; 4)
-----------HẾT----------
-

Họ và tên học
sinh:..................................................................Số
BD…………………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản