Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

Chia sẻ: meocon8488

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

Họ và tên : ..............................................................
Lớp : .......................................................................

ĐỀ KIỂM TRA 15’ - LỚP 10

Câu 1: Trong tự nhiên Bạc có hai đồng vị, trong đó đồng vị 109 Ag chiếm 44%. Biết nguyên tử khối
trung bình của Bạc là 107,88. Tìm nguyên tử khối của đồng vị thứ 2
Câu 2: Một nguyên tử X có 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X 2 có tổng số
hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X 1 bằng nhau. Tìm nguyên
tử khối trung bình của X
Câu 3: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu tạo bởi 115 hạt. hạt mang điện nhiều hơn hạt không
mang điện là 25 hạt. Tìm A, N của nguyên tử và viết cấu hình electron của nguyên tử đó

Bài làm:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Họ và tên : ...................................................................................................................................................
Lớp : .......................................................................

ĐỀ KIỂM TRA 15’ - LỚP 10

Câu 1: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của 1 nguyên tử là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số
hạt không mang điện là 33 hạt. Tìm số hạt proton, nơtron và số khối A
Câu 2: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố là 21.
- Xác định tên nguyên tố
- Viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố đó
Câu 3: Một nguyên tử X có 3 đồng vị A1; A2 : A3. Tổng số khối là 51, số khối của đồng vị A2 nhiều
9
hơn số khối của đồng vị A1 là 1 đơn vị, số khối của A3 = số khối của A2. Tính số khối của mỗi đồng
8
vị
Bài làm:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản