Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

Chia sẻ: meocon8488

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

 

  1. Họ và tên : .............................................................. Lớp : ....................................................................... ĐỀ KIỂM TRA 15’ - LỚP 10 Câu 1: Trong tự nhiên Bạc có hai đồng vị, trong đó đồng vị 109 Ag chiếm 44%. Biết nguyên tử khối trung bình của Bạc là 107,88. Tìm nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 Câu 2: Một nguyên tử X có 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X 2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X 1 bằng nhau. Tìm nguyên tử khối trung bình của X Câu 3: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu tạo bởi 115 hạt. hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Tìm A, N của nguyên tử và viết cấu hình electron của nguyên tử đó Bài làm: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
  2. Họ và tên : ................................................................................................................................................... Lớp : ....................................................................... ĐỀ KIỂM TRA 15’ - LỚP 10 Câu 1: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của 1 nguyên tử là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Tìm số hạt proton, nơtron và số khối A Câu 2: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố là 21. - Xác định tên nguyên tố - Viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố đó Câu 3: Một nguyên tử X có 3 đồng vị A1; A2 : A3. Tổng số khối là 51, số khối của đồng vị A2 nhiều 9 hơn số khối của đồng vị A1 là 1 đơn vị, số khối của A3 = số khối của A2. Tính số khối của mỗi đồng 8 vị Bài làm: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản