ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

Chia sẻ: Hy Lap | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
361
lượt xem
19
download

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Nêu sự khác nhau giữa ba chủng tộc chính trên thế giới về hình thái bên ngoài của cơ thể và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc. Câu 2: Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

  1. ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐỊA LÍ LỚP7 Trường THCS:……………………. Tên :………………………………. Lớp: 7/….. Điểm Lời phê CÂU HỎI: Câu 1: Nêu sự khác nhau giữa ba chủng tộc chính trên thế giới về hình thái bên ngoài của cơ thể và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc. Câu 2: Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới. Câu 3: Nêu các kiểu quần cư chính. So sánh sự khác nhau của hai quần cư đó. Câu 4: Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số của các nước dưới đây và nêu nhận xét. Tên nước Diện tích(km2) Dân số(triệu người) Việt Nam 329314 78.7 Trung Quốc 9597000 1273.3 Indonexia 1919000 206.1 Câu 5: Cho biết vị trí, khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa và đặc điểm của môi trường. Câu 6:Cho biết những điều kiện thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở đới nóng. Câu 7: Trình bày nguyên nhân di dân ở đới nóng TRẢ LỜI: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………
Đồng bộ tài khoản