ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

Chia sẻ: vnzoom11

Câu 1: Nêu sự khác nhau giữa ba chủng tộc chính trên thế giới về hình thái bên ngoài của cơ thể và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc. Câu 2: Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới.

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐỊA LÍ LỚP7
Trường THCS:…………………….
Tên :……………………………….
Lớp: 7/…..
Điểm Lời phê
CÂU HỎI:
Câu 1: Nêu sự khác nhau giữa ba chủng tộc chính trên thế giới về hình thái bên ngoài
của cơ thể và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc.
Câu 2: Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới.
Câu 3: Nêu các kiểu quần cư chính. So sánh sự khác nhau của hai quần cư đó.
Câu 4: Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số của các nước dưới đây và nêu nhận
xét.
Tên nước Diện tích(km2) Dân số(triệu người)
Việt Nam 329314 78.7
Trung Quốc 9597000 1273.3
Indonexia 1919000 206.1
Câu 5: Cho biết vị trí, khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa và đặc điểm của môi
trường.
Câu 6:Cho biết những điều kiện thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với
điều kiện sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.
Câu 7: Trình bày nguyên nhân di dân ở đới nóng
TRẢ LỜI:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản