Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Đại Số lớp 6

Chia sẻ: thuba1208

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Đại Số lớp 6

Nội dung Text: Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Đại Số lớp 6

Trường : THCS Bắc Bình 1 Bài kiểm tra 45 phút - Đại số
Lớp : ……… Tiết : 18 - Tuần 6 – Năm học : 2010 - 2011
Họ và tên : …………………. Mã đề : 06
Điểm Lời phê của giáo viênĐề :
I)TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ) Chọn câu trả lời đúng.
Cho tập hợp B = { 3; 4; 5 }.Chọn kết quả đúng .
Câu 1:
A. 3 ⊂ B C. { 4; 5 } ⊂ B D. 3 B
B. { 3; 4 }ε B
Câu 2: Cho 4 tập hợp M = { a, b, c, d, e }; N = { a, d, e}; P = { a, b, c, d }; Q = { 1; a }. Tập
hợp nào là con của tập M ?
A. N, P, Q B. N,Q C. P, Q D. N, P
Câu 3: Tập hợp M = { x ε N / x ≤ 4 }gồm có các phần tử.
A. 0; 1; 2; 3 B. 0; 1; 2; 3; 4 C. 1; 2; 3 D. 1; 2; 3; 4
Câu 4: Tập hợp các số tự nhiên x gồm 3 phần tử mà 0 < x < 5 là :
A. {0; 1; 2} B. {1; 2; 3} C.{0; 4; 5} D. {1; 3; 5}
Cho biết x .7 = 7. Giá trị của x là
Câu 5:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 6: Kết quả của 3 .3 là
24

A . 36 B. 38 C. 32 D. 98
Câu 7: Tìm x biết 3x : 32 = 36
A. 4 B. 12 C. 6 D. 8
Câu 8: Giá trị của biểu thức 1 + 2 + 3 là
3 3 3

A. 62 B. 63 C. 69 D. 627
II)TỰ LUẬN : ( 6 đ )
Bài 1: ( 2 đ ) Tính hợp lý
a) 186 + 235 + 14 + 165
b) 65. 59 + 65. 41 – 32.4
c) 45 – ( 18 – 5.3)2
Bài 2: ( 2 đ) Tìm x, biết:
a) 3x – 35 = 40
b) 148 : (x – 2) = 37
c) ( x + 28) : 13 = 25.2
d) ( 7x + 6 ). 55 = 58
Bài 3: (2 đ) Cho tập hợp M = { x ∈ N / 27 ≤ x ≤ 143 , x lẻ }
a) Tìm số phần tử của tập M
b) Tính tổng các phần tử của tập M
Bài làm :
MA TRẬN – ĐÁP ÁN
Bài kiểm tra 45 phút - Đại số
Tiết : 18 - Tuần 6 – Năm học : 2009 - 2010
Mã đề : 06
I)MỤC TIÊU:
- Kiểm tra khả năng lãnh hội các kiến trong chương của học sinh
- Rèn khả năng tư duy; khả năng tính toán chính xác, hợp lí.
- Biết cách trình bày rõ ràng, mạch lạc.
II) MA TRẬN – MÃ ĐỀ : 06
Chủ đề Nhận biết Thông hiểu VD thấp Tổng
VD cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1)Tập hợp. Tập hợp 5 1 6
các số tự nhiên 2,5 1 1 3,5
2)Các phép tính về số 1 3 3 1 1 9
tự nhiên 0,5 1,5 1,75 0,5 1 5,25
3)Luỹ thừa với số mũ 1 1 2
tự nhiên 0,75 0,5 1,25
Tổng 5 1 3 4 3 1 17
2,5 0,5 1,5 2,5 2 1 10
III)ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM:
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 4 Đ)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
1C 2D 3B 4B 5B 6A 7D 8C
TỰ LUẬN: ( 6 Đ )
Bài 1: (2Đ)
a) Nhóm đúng 0,25đ
Tính đúng kết quả 0,25đ
b)Dùng tính chất phân phối 0,25đ
Tính đúng kết quả 0,5đ
c)Tính đúng trong ngoặc 0,25đ
Tính đúng kết quả 0,5đ
Bài 2: (2 đ)Mỗi câu đúng 0,5đ
a) Tìm đúng 3x 0,25đ
Tìm đúng x 0,25đ
b)Tìm đúng x – 2 0,25đ
Tìm đúng x 0,25đ
c)Tìm đúng x + 28 0,25đ
Tìm đúng x 0,25đ
d)Tìm đúng 7x + 6 0,25đ
Tím đúng x 0,25đ
Bài 3: (2 đ) a) Viết được tập hợp M 0,5đ
Tính đúng số phần tử 0,5đ
b) Tính đúng tổng các phần tử 1đ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản