ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THÀNH VINH

Chia sẻ: Le Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
244
lượt xem
31
download

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THÀNH VINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề kiểm tra môn toán của các trường trung học cơ sở dành cho các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THÀNH VINH

  1. PHÒNG GD& ĐT THẠCH THÀNH TiÕt 68 TRƯỜNG THCS THÀNH VINH ĐỀ KIỂM TRA ch¬ng Ii ( TiÕt 68)- bµi kiÓm tra sè 3 Môn : TOÁN – Lớp 6 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề) I- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA 1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức trong chương II I về phân số bằng nhau, so sánh , rút gon hai phân số 2. Kĩ năng: Rèn luỵên kĩ năng thực hiện nhận biết hai phân số bằng nhau , rút gọn phân số. 3. Thái độ: Rèn luyện tính chính xác, tổng hợp cho HS. II. Đồ dùng dạy học: 1. GV: Đề, đáp án, HD chấm bài kiểm tra. 2. HS: Đồ dùng học tập. III. Phương pháp: Thực hành, kiểm tra. IV. Ma trận đề kiểm tra: 15phót Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổ Thấp TN TL TN TL cao ng Kiến thức 4 4 Hai phân số bằng 3 nhau 3 3 3 So sánh hai phân số 3 3 1 2 3 Rút gọn phân số 1,5 2,5 4 11 Tổng 10 II. §Ò bµi C©u 1. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng 3 12 −6 a. 4 = b. = 6 36 1 3 −2 c. 3 = d. = 4 20 C©u 2.§iÒn dÊu "=" vµo hoÆc vµo « trèng vµ gi¶i thÝch. −2 1 a. v× −4 2 13 b. v× 54
  2. −2 4 c. v× −6 3 C©u 3. Rót gän ph©n sè. −28 4.7 a. b. 6 9.32 12.5 − 12.2 c. 24 §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm C©u1.(3®) a. 16 b. -1 c. 9 d. -10 (0,75®) (0,75®) (0,75®) (0,75®) C©u 2. (3®) a. = v× 1 . (-4) = 2 . (-2) (=-4) (1®) b. v× 1 . 4 5 . 3 (1®) c. = v× (-2) . ( -6) = 3 . 4 (=12) (1®) C©u 3.(4®) −28 −28 : 2 −14 = = a. (1.5®) 6 6:2 3 4.7 4.7 : 4 7 = = b. (1.5®) 9.32 9.32 : 4 72 12.5 − 12.2 12(5 − 2) 3 = = c. (1®) 24 12.2 2 Người ra đề Nguyễn Đức Tiệp
  3. ĐỀ KIỂM TRA 15’ ch¬ng iIi PHÒNG GD& ĐT THẠCH THÀNH bµi kiÓm tra sè 1_ hkii TRƯỜNG THCS THÀNH VINH Môn : TOÁN – Lớp 6 Họ và tên Hs: ……………………………………………… Thời gian làm bài : 45 phút Lớp: 6. .. . . (không kể thời gian phát đề) Điểm Lời thầy nhận xét Đề bài: C©u 1. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng 3 12 −6 = = a. b. 4 6 36 1 3 −2 = = c. d. 3 4 20 C©u 2.§iÒn dÊu "=" vµo hoÆc vµo « trèng vµ gi¶i thÝch. − 1 2 a. v× ……………………………………………………………………………………………………………………… − 2 4 1 3 b. v× ……………………………………………………………………………………………………………………… 5 4 − 2 4 c. v× ……………………………………………………………………………………………………………………… − 3 6 C©u 3. Rót gän ph©n sè. −28 12.5 − 12.2 4.7 a. b. c. 6 9.32 24 …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản