ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 4

Chia sẻ: hoang_trong

Câu 1: Vì sao Huế thu hút được nhiều khách du lịch ? - Câu 2: Thành phố Cần Thơ nằm ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đâu?

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 4

Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÔN: ĐỊA LÝ
Lớp: 4 …….. NĂM HỌC: 2010- 2011

Điểm Lời phê của giáo viên
Bài làm
Câu 1: Vì sao Huế thu hút được nhiều khách du lịch ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Câu 2: Thành phố Cần Thơ nằm ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đâu?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….
Câu 3: Kể tên những ngành công nghiệp nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Câu 4: Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
...................................................................
Câu 5: Người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung làm những nghề chính nào?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Đáp án-Hướng dẫn chấm –Địa lý 4

Câu 1:(2 điểm)
Vì Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp (1 điểm), nhiều công trình kiến trúc cổ có
giá trị nghệ thuật cao (1 điểm)

Câu 2:(2 điểm)
Thành phố Cần Thơ nằm bên sông Hậu ( 0,75 điểm), ở trung tâm đồng bằng sông
Cửu Long (0,75 điểm)
Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn (0,5 điểm)

Câu 3:(1,5 điểm)
Khai thác dầu khí (0,25điểm), chế biến lương thực, thực phẩm (0,25 điểm), hoá
chất (0,25 điểm), cơ khí (0,25 điểm), điện tử (0,25 điểm), dệt may (0,25 điểm)

Câu 4:(2 điểm)
Mùa hạ thường khô, nóng và bị hạn hán (1 điểm)
Cuối măm thường có mưa lớn và bão (1 điểm)

Câu 5:(2,5 điểm) Học sinh kể đúng 1 nghề được 0,5 điểm
nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản