Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán lớp 4

Chia sẻ: hoang_trong

Tài liệu tham khảo ôn tập cho kì thi học kì 2 môn Toán chương trình lớp 4 sẽ giúp học sinh củng cố thêm về kiến thức toán học, rèn các kĩ năng giải toán, trình bày bài.

Nội dung Text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán lớp 4

Trường:………………………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên:……………………… MÔN: TOÁN
Lớp: 4….. Năm học 2010-2011
Lời phê của thầy giáo
Điểm
Bài làm
Câu 1:
64 9 12 3
a. Trong các phân số ( ) phân số nào không bằng phân số ?
;; ;
10 6 15 20 5
6 7 3 99
b. Trong các phân số: phân số nào lớn hơn 1 ?
;;;
10 7 2 100
c. Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Hãy viết phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên
bi là:
4
d. Một đàn gà có tất cả 1200 con. số gà là bao nhiêu con ?
5
Câu 2 : Điền vào chỗ chấm:
b. 3 giờ 5 phút =…………phút
a. 15k m 2 =………… m2
2
c. 2 tấn 20 yến =……….. tạ ngày =………… giờ
d.
3
Câu 3. Tìm X  biết:
3 31 8
a.X x b. X : 5=
=
8 3 7
Câu 4.
Một ô cửa sổ hình thoi có kích thước hai đường chéo lần lượt là 117 cm và 172 cm. Tính diện tích
ô cửa sổ đó.
Câu 5. Tính:( Thực hiện các bước tính)
48
a. + ……………………………………………………………………………………
77
85
b. - ………………………………………………………………………………….. .
97
8 5
c. x …………………………………………………………………………………
15 4
86 43
d. : …………………………………………………………………………………..
17 34
Câu 6.
3
Năm nay cha hơn con 26 tuổi. Tuổi con bằng tuổi cha.Tính tuổi mỗi người.
16
TOÁN
64 9 12 3
Câu 1: a. Trong các phân số ( ; ) phân số nào không bằng phân số ?
;;
10 6 15 20 5
6 7 3 99
b. Trong các phân số: phân số nào lớn hơn 1 ?
;; ;
10 7 2 100
c. Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Hãy viết phân số chỉ số viên bi màu xanh so
với tổng số viên
bi là:
4
d. Một đàn gà có tất cả 1200 con. số gà là bao nhiêu con ?
5
Câu 2 : Điền vào chỗ chấm:
b. 3 giờ 5 phút =…………phút
a. 15k m 2 =………… m2
2
c. 2 tấn 20 yến =……….. tạ ngày =………… giờ
d.
3
Câu 3. Tìm X  biết:
3 31 8
a.X x b. X : 5=
=
8 3 7
Câu 4. Một ô cửa sổ hình thoi có kích thước hai đường chéo lần lượt là 117 cm và 172 cm.
Tính diện tích ô cửa sổ đó?
Câu 5. Tính:( Thực hiện các bước tính)
48
a. + ……………………………………………………………………………………
77
85
b. - ………………………………………………………………………………….. .
97
8 5
c. x …………………………………………………………………………………
15 4
86 43
d . : …………………………………………………………………………………..
17 34
3
Câu 6. Năm nay cha hơn con 26 tuổi. Tuổi con bằng tuổi cha.Tính tuổi mỗi người?
16
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý được 0,5 điểm.
4 3
a. c.
6 10
3
b. d. 960
2

Câu 2: (2 điểm) Học sinh điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm
b. 3 giờ 5 phút =……185……phút
a. 15k m 2 =…15000 m2
2
c. 2 tấn 20 yến = 22 tạ ngày=…16…giờ
d.
3
Câu 3: (1 điểm)
3 31 8
a.Xx = b. X: 5=
8 3 7
31 3 8
X = : (0,25 đ) X= x 5(0,25 đ)
38 7
248 40
X = (0,25 đ) X = (0,25 đ)
9 7
Câu 4: (1 điểm)
Bài giải
Diện tích ô cửa đó là:(0,25 đ)
( 117 x 172) = 10062 (cm2)(0,5 đ)
Đáp số: 10062 cm2 (0,25 đ)
Câu 5: (2 điểm) Làm đúng mỗi ý được 0,5 điểm
48 12
a. +=
77 7
85 56 45 11
b. - = -=
97 63 63 63
8 5 40 2
c. x = =
15 4 60 3
86 43 86 34
d. : = x =4
17 34 17 43
( không bắt buộc rút gọn)
Câu 6: (2 điểm)
Bài giải
Hiệu số phần bằng nhau là:(0,25 điểm)
16-3=13 ( Phần) (0,5 điểm)
Tuổi con là: (0,25 điểm)
(26:13) x 3 = 6 (tuổi) (0,5 điểm)
Tuổi của cha là: (0,25 điểm)
26 + 6 = 32 ( tuổi) (0,25 điểm)
Hoặc ( 26 : 13) x 16 = 32 (tuổi)
Đáp số : Con 6 tuổi
Cha 32 tuổi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản