ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ LỚP 4 MÔN: KHOA HỌC

Chia sẻ: hoang_trong

Câu 1: Thành phần nào trong không khí là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của mọi sinh vật? Câu 2: Nêu nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? (1 đ)

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ LỚP 4 MÔN: KHOA HỌC

Trường:………………………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên:……………………… MÔN: KHOA HỌC
Lớp:…………… Năm học 2010 - 2011

Lời phê của thầy giáo
Điểm
Bài làm
Câu 1: Thành phần nào trong không khí là quan trọng nh ất đối v ới ho ạt đ ộng hô h ấp c ủa
mọi sinh vật?
……………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Nêu nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? (1 đ)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Âm thanh do đâu phát ra?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Khi nào mắt ta nhìn thấy vật?
…………………………………………………………………………………………………..
Câu 5: Loài vật cần ánh sáng để làm gì?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Trong quá trình hô hấp, động vật thải ra khí nào?
……………………………………………………………………………………………………
Câu 8 : Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa b ằng nh ựa, m ột lúc sau
em thấy thìa nào nóng hơn?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 10 : Điền các từ : phát triển, khô hạn, nước vào chỗ chấm sao cho phù hợp. (1 đ)
Các loại cây khác nhau có nhu cầu ………… khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây ch ịu được
………………… Cùng một cây, trong những giai đoạn………………… khác nhau cần
những lượng nước khác nhau.
Câu 11: Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. (1 đ )
1/…………………………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………………………
3/…………………………………………………………………………………………………
4/…………………………………………………………………………………………………
Câu 12: Động vật cần gì để sống? Nếu thiếu một trong các yếu tố đó, động vật sẽ nh ư
thế nào? ( 1 đ )
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .............
.......................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Từ câu 1 đến câu 15, học sinh khoanh đúng mỗi câu được ,05 điểm
Câu 1
a. Khí ô-xi
Câu 2
d. Tất cả các ý trên
Câu 3
b. Do các vật rung động
Câu 4
c. Khi vật được chiếu sáng
Câu 5
d. Tất cả các ý trên
Câu 6
c. 370C
Câu. 7
a. Khí các-bô-níc
Câu 8
d. Tất cả các ý trên
Câu 9 b. Thìa bằng kim loại nóng hơn
Câu 10: a.Đ b.S
Câu .11: nước, khô hạn, phát triển
Câu 12
1/ Vứt rác bừa bãi.
2/ Khí thải của các nhà máy,xí nghiệp.
3/Khói bụi của phương tiện giao thông.
4/Sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất trong nông nghiệp……
Câu 13.Động vật cần có đủ không khí, thức ăn , nước uống, và ánh sáng thì mới tồn t ại,
phát triển bình thường. Nếu thiếu một trong các chất trên động vật sẽ bị chết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản