ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP 5 MÔN TOÁN

Chia sẻ: yang259

Bài 1. Tìm 84% của 875. Bài 2. Kết quả của x bằng bao nhiêu biết: x + 76,5 = 760,6 – 258,5 Bài 3. Có một số lít nước mắm, nếu rót đầy vào các bình loại 5 lít thì cần 12 bình. Nếu rót đầy vào các bình loại 10 lít thì cần bao nhiêu bình như thế?

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP 5 MÔN TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP 5.
MÔN: TOÁN

Phần I: Ghi lại kết quả đúng trong từng bài sau:
Bài 1. Tìm 84% của 875.
Bài 2. Kết quả của x bằng bao nhiêu biết: x + 76,5 = 760,6 – 258,5
Bài 3. Có một số lít nước mắm, nếu rót đầy vào các bình loại 5 lít thì cần 12 bình.
Nếu rót đầy vào các bình loại 10 lít thì cần bao nhiêu bình như thế?
7 1 5
Bài 4. Tính: - +
12 4 9
Phần II: Tự luận:
Bài 1. Tính:
a. 306 : 72. b. 900 - 294,58. c. 3giờ 16 phút x 6.
3 2 1 3
d. 0, 783 : 87. e. x ( - : )
4 3 5 5
Bài 2. a. Tính giá trị biểu thức:
* ( 131,4 – 80,8 ) : 2,3 + 21,84 x 2
* 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) – 0,345 : 2
b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
348 giây =….. phút.
38,5 dm3 =....... cm3
1289 g =…….kg……g
2m2 7 dm2= ……m2
21,2 giờ = …..giờ……phút.
Bài 3. Một đội gồm 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Người ta bổ
sung

thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ( Mức
đào

của mỗi người như nhau)

Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật dài 18m và rộng 15m. Người ta sử dụng 20%

diện tích mảnh vườn để trồng hoa, còn lại là trồng rau. Tính diện tíh đất trồng rau.

2
Bài 5. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 62,5m , đáy bé bằng đáy lớn.
5
Người ta mở rộng thửa ruộng bằng cách kéo dài đáy bé thêm 12,4m và đáy lớn thêm 8m
nên diện

tích tăng thêm 367,2 m2 . Tính diện tích thửa ruộng hình thang ban đầu.

Bài 6. Lúc 6 giờ 36 phút một người đi xe máy xuất phát từ A và đến B lúc
11 giờ 54phút . Quãng đường AB dài 123,5 km. Tính vận tốc của người đi xe máy. Biết
rằng

người đi xe máy nghỉ dọc đường hết 30 phút.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản