Đề kiểm tra đầu năm 2013-2014 môn hóa học lớp 12

Chia sẻ: tapuaxinhdep

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra đầu năm 2013-2014 môn hóa học lớp 12 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề kiểm tra đầu năm 2013-2014 môn hóa học lớp 12

MÔN HÓA HỌC LỚP 12 KIỂM TRA ĐẦU NĂM 2013-2014
(60 phút)
Câu 1:(3đ)
a.Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dd bị mất nhãn sau mà không dùng thêm
hóa chất nào: NH4NO3,Al(NO3)3,Pb(NO3)2,CuCl2,HCl,KOH .
b.Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (nhiệt độ,xúc tác thích hợp) .Viết phương trình và đọc tên sản
phẩm chính.
c.Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5.Dẫn X qua Ni đun nóng,thu được
hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5.Tính hiệu suất phản ứng hidro hóa đó.
Câu 2:(1,5đ)
Cho một lượng CuS2 vào dd HNO3 đun nóng tạo ra ddA1,khí A2 hóa nâu trong không khí.
Chia A1 ra làm 2 phần .Thêm BaCl2 dư vào phần 1 tạo kết tủa trắng A3 không tan trong a xit
dư.Thêm dd NH3 dư vào phần 2 khuấy đều hỗn hợp thu dd A4 xanh đậm. Viết các phương
trình hóa học.
Câu 3:(3đ)
a.Trộn 3 dd H2SO4 0,1M,HNO3 0,2M và HCl 0,3M với thể tích bằng nhau thu được dd A,
lấy 300ml dd A tác dụng với dd B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dd B
cần dùng để sau khi phản ứng thu được dd có pH = 1.
b.O xi hóa 0,08mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axitcacboxylic,một
anđehit,ancol dư và nước.Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau.Phần 1 cho tác
dụng với Na dư,thu được 0,504 lit khí H2(đkc).Phần 2 cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn,thu
được 9,72g Ag.Tính % khối lượng ancol bị o xi hóa.
Câu 4:(2,5đ)
a.Hỗn hợp khí X gồm C2H6,C3H6,C4H6.Tỉ khối của X so với H2 bằng 24.Đốt cháy hoàn toàn
0,96g X trong o xi dư rồi cho sản phẩm cháy vào 1 lit dd Ba(OH)2 0,05M sau các phản ứng
hoàn toàn thu được mg kết tủa. Tính m.
b. Cho 6,72g Mg và 0,8g MgO tác dụng hết với HNO3 dư,phản ứng hoàn toàn thu được
0,896 lit một khí X (đkc) và dd Y,làm bay hơi Y thu được 46g muối khan.Tìm X.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản