Đề kiểm tra địa lí 6 học kì 1 đề số 11

Chia sẻ: hoangyen999

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra địa lí 6 học kì 1 đề số 11 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề kiểm tra địa lí 6 học kì 1 đề số 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Môn :ĐỊA LÍ - Lớp :6
ĐỀ 11
.
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm)
Khoanh tròn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1.Trong hệ Mặt Trời, Trấi Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời:
A. vị trí thứ 3 B. vị trí thứ 7 C. vị trí thứ 5 D. vị trí thứ 9.
0
Câu 2. Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 10 thì trên quả Qịa Cầu sẽ có tất cả:
A . 36 vĩ tuyễn B. 10 vĩ tuyến C. 360 vĩ tuyến D. 181 vĩ tuyến
Câu 3.Các đối tượng :Sân bay, đường ôtô, vùng trồng lúa; biểu hiện kí hiệu theo thứ tự nào
sau đây là đúng:
A.Điểm, đường, diện tích B.Đường, điểm, diện tích
C.Điểm ,diện tích, đường D.Diện tích, điểm, đường.
Câu 4.Đường nối liền hai điểm cực Bắc và Nam là đường:
A. Kinh tuyến B. Chí tuyến Bắc C. Xích đạo. D.Vĩ tuyến.
Câu 5. Vòng cực Nam có vĩ độ là:
A. 66033/N B. 32027/N C. 66033/B D. 23027/N
Câu 6.Các ngày hạ chí, xuân phân lần lượt là các ngày:
A. 22/6 và 21/3 B.22/6 và 22/12 C. 22/6 và 23/9 D.21/3 và
22/6.
PHẦN II/ TỰ LUẬN (7điểm
Câu 7: Dựa vào hình bên hãy cho biết: ( 3 điểm )
....
a) Toạ độ địa lí của điểm A
....

10° Đông
b) Điểm có toạ độ địa lí là điểm ....
20° Bắc
20°10° 0° 10° 20° 30°

c) Hướng đi từ O đến C là hướng .... 30°
B
20°
d) Hướng đi từ O đến D là hướng .... A
10°
O 0°
C

10°
D
20°
30°
Câu 8: Bản đồ là gì ? Để vẽ bản đồ ta phải lần lượt làm các công việc gì? (2đ)
Câu 9: Có mấy cách biểu hiện địa hình trên bản đồ? Vì sao khi quan sát các đường đồng mức có
thể biết được sườn nào dốc hơn?(2đ)
- - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------------------------- - - - -- - -- -
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm)
1 2 3 4 5 6
A A A A A A
PHẦN II/ TỰ LUẬN (7điểm
Câu 7: - 3đ 100T
a)Xác định đúng toạ độ địa lý : A (0,75đ.)
100B
b) Điểm có toạ độ địa lý là điểm B (0,75đ)
c) Hướng đi từ O đến C là hướng Đông (0,5đ)
d)Hướng đi từ O đến D là hướng Tây nam (0,5đ)
Câu 8 - 2đ
Nêu đúng khái niệm bản đồ (Bản đồ là hình vẽ thu thu nhỏ trên giấy, tương đối chính xác về một
khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất (1đ)
- nêu các bước vẽ bản đồ : Thu thập thông tin về các đối tượng địa lí, tính tỷ lệ phù hợp, lựa chọn
kí hiệu thể hiện các đối tượng đó lên bản đồ (1đ)
Câu 9 – 2đ:
Nêu 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ: có 2 cách: dùng thang màu và dùng đường đồng mức
(1đ) giải thích đúng : Vì khi quan sát các đường đồng mức khoảng cách các đường đồng mức
càng gần nhau thì địa hình càng dốc(1đ)
- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản